Venneprosjektet (klubbprosjekt)

Målet med prosjektet er at det i alle soroptimistklubbene i Norge skal finnes en eller flere soroptimister som kan tenke seg å bli venn med en kvinne mellom 18 og 30 år som har mistet sin familie og nettverk.

Se video om Venneprosjektet

Gevinst på kort og lang sikt blir nettverksbygging og utvikling av vennskap mellom etnisk norske kvinner og kvinner fra kollektivistiske kulturer. Vi ser for oss en vinn/vinn situasjon som vi mener kan være helsebringende, lærerik og oppbyggende for alle.

Ringerike Soroptimistklubb tilbyr vennekurs høst 2019 og vår 2020.

Kursdatoer:

KURS 1: 19.-20. oktober 2019 

KURS 2: 9.-10. november 2019 

KURS 3: 25.-26. januar 2020

KURS 4: 8.-9. februar 2020

Kursene starter lørdager kl. 11 og avslutter søndager kl. 16.

E-post: venneprosjektet.soroptimist@gmail.com

 

Kursledere:
Cecilia von Hafenbradl, Ringerike Soroptimistklubb 
Bente Krogstad, Ringerike Soroptimistklubb

Har du spørsmål, kontakt oss på epost: venneprosjektet.soroptimist@gmail.com 

Program

DAG 1                                                                     

 • Soroptimistenes ideologi og verdisyn – prosjektets forankring
 • Hva betyr vennskap for meg?
 • Hvem er jeg som venn?
 • Rolleforståelse
 • Oppmerksomhet på kommunikasjon og aktiv lytting
 • Fenomenforståelse – hva kjennetegner kvinner vokst opp i en kollektivistisk kultur?

  DAG 2

 • Hvorfor ønsker jeg dette – min motivasjon
 • Utfordringer – i forhold til meg selv og til relasjonen
 • Det viktige første møte
 • Hva kan vi gjøre sammen?
 • Veien videre  

Sted
Scandic Gardermoen
(https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen), Jessheimveien 467, Gardermoen. 

Kommer du med bil, finnes gratis parkering ved hotellet (https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen/parkering).

Kommer du med fly, går det jevnlig shuttlebuss til hotellet.

Vi har booket enkelt og dobbeltrom
(https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen/rom

Kostnader

Hotellopphold i enerom, lunsj, middag lørdag og frokost og lunsj søndag, dekkes av Venneprosjektet. Deltakerne/klubbene dekker selv egne reiser og evt drikke til middagen. 

Påmelding

Påmelding sendes: venneprosjektet.soroptimist@gmail.com

Skriv navn, hvilken klubb du tilhører, kontaktdata og kursnummer. 

Hvert kurs kan ta 20 deltakere. 

Arrangører

Ringerike Soroptimistklubb ble stiftet 9. mars 1953. Vi er i dag 46 medlemmer. Klubben ledes av president Torild Foss Aspevoll. 

Ringerike Soroptimistklubb er bl.a. kjent for sitt engasjement for innvandrerkvinner og barn. Klubben har og har hatt flere prosjekter innenfor dette feltet: «Fargerik aldring»,, «Aktiv soroptimist», «Mentorordningen» og nå «Venneprosjektet».

Mer informasjon

 1. Ringerike Soroptimistklubb (Facebook)
 2. Ringerike Soroptimistklubb (Web)
 3. AKTIV SOROPTIMIST (Facebook)

Kursledere

Bente Krogstad
Soroptimist fra 2015. Hun har i en årrekke jobbet som seniorrådgiver ved Konfliktrådet i Buskerud, og er nå pensjonist. Hun har tre barn og fire barnebarn som alle bor nær henne. Hun er nysgjerrig, liker utfordringer og jobber hver dag med å fylle livet med mening.

Cecilia von Hafenbrädl
Soroptimist siden 2015. Arbeider i NAV og er utdannet statsviter. Hun har flyttet en del i både inn- og utland, og trives godt i internasjonale miljøer. Cecilia er gift og hennes tre barn har nylig flyttet hjemmefra. Organisasjonsarbeid, turer, gode samtaler om stort og smått, håndarbeid, reiser, bærplukking er noen av tingene som gir henne både overskudd og energi.  

Finansieringskilde

Venneprosjektet har mottatt midler fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). (Lenke til IMDi:https://www.imdi.no/). IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. 

Hovedoppgaver
IMDis hovedoppgaver er blant annet å:

 • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
 • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor