SI President’s Appeal - 10. desember appellen

10. desember er FNs internasjonale dag for menneskerettigheter og den internasjonale soroptimistdagen

Hvert år på den internasjonale soroptimistdagen (FNs menneskerettighetsdag) 10. desember oppfordrer SI presidenten alle soroptimister til å bidra økonomisk til et prosjekt valgt av henne. Bidragene settes inn på bankgiro: 2801 13 38773

For perioden 2017 - 2019 er president Mariet Verhoef-Cohens appell prosjektet Women, Water & Leadership (Kvinner, vann og ledelse). Enda mer informasjon fra Member Area

SI presidentens appell 2015 og 2016: Educate to Lead Nepal -les mer om temaet her

SI presidentens appell 2013 og 2014 See Solar, Cook Solar - les mer om temaet

SI presidentens appell 2011 og 2012
Birthing in the Pacific - og her kan du se hva pengene har gått til

SI presidentens appell 2010
Funding the future: Soroptimists for Education and Leadership er temaet for årets 10.desember appell. Appellen tar utgangspunkt i SI sitt nye langtidsprosjekt som klubbene var med på å stemme frem tidligere i år. Bidragene som kommer inn vil være med på å danne grunnlaget for dette arbeidet.

SI presidentens appell 2009 Hopes and dreams for everyone - prevent human trafficking from Moldova by providing life-skill education and sustainable living conditions for vulnerable children. Hanne Jensbo valgte Norgesunionens prosjekt i Moldova som sin 10. desember appell 2009. En fantastisk tillitserklæring og mulighet til å fortsette det viktige arbeidet i Moldova.

SI presidentens appell 2008 Restoring dignity: Addis Ababa Fistula Hospital Hjelpen til kvinner med fistel-lidelse ved The Addis Ababa Fistula Hospital gjennom 10- desember-appellen i fjor var så vellykket at vår SI-president Margaret Lobo har bestemt seg for å følge opp med ytterligere penger i år. Så desemberinnsamlingen i år har samme formål som i fjor. Hun finner ingen av de innkomne forslagene til hjelpeprosjekter så gode som fistula- prosjektet, så vi fortsetter der. Det ble kunngjort på SIs styremøte midt i august. Og det er en god tanke å følge opp gjennom en viss tid, der hvor man ser at pengene hjelper.Vi yter gjerne mer til dette hjelpearbeidet og ønsker hospitalet i Etiopia lykke til deres videre arbeid.

SI presidentens appell 2007 Hjelp til kvinner med fistel-lidelse 

SI presidentens appell 2006 "Project Punjab" - Hjelper jenter til skolegang

10. desember appellen 2005  "Soroptimister bekjemper malaria" SOROPTIMISTS ROLL BACK MALARIA - et samarbeid med World Health Organization

I 2004 var det dette prosjektet "Dust of Life" – et prosjekt for å hjelpe unge kvinner og barn i Ho Chi Minh Youth Shelter i Vietnam til å gjenoppbygge livene sine. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Children of Peace International.

SI President's Appeal 2003 The Dignity Program: Helping women in Paraguay move from poverty to independence!

Jenter Punjab...