SNLA 2017 Øland, Sverige

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) 2017

SNLA 2017 - reportasje i Soroptima 3-2017 s. 11-13

Fra 26. til 30. juni 2017 var 24 kvinner i alderen 18-30 år fra de fem nordiske landene samlet på Øland i Sverige. Arrangør var de fem nordiske soroptimistunionene.  Prosjektet er i tråd med Soroptimist International sitt langtidsprogram 2011-2021 ”Educate to Lead”.

SNLA på facebook

SNLA 2017 video med kursdeltakerne i aktivitet

SNLA 2017 presseklipp 24Kalmar

SNLA 2017 på nettsidene til SI Europa

 

Oppdatert 020118/tl

SNLA 2017 (foto fra Facebook)
SNLA 2017 Øland, Sverige