2017 SNLA Øland, Sverige

Soroptimist Nordic Leadership Academy er i full gang!

I perioden 26.06.17-30.06.17  er 24 unge kvinner i alderen 18-30 år fra de fem nordiske land samlet på Øland. 6 unge kvinner fra Norge er med.  Alle har lederambisjoner. Arrangør er de fem nordiske soroptimistunioner.  Prosjektet er i tråd med Soroptimist International sitt langtidsprogram 2011-2021 ” Educate to Lead”.

Et viktig mål med dette ukeskurset er å oppmuntre unge kvinner til å ta på seg lederoppgaver i samfunnet.  Tema på programmet så langt har vært kommunikasjon, presentasjonsteknikker både i teori og i praksis, prosjektledelse,  fiktive jobbintervjuer og presentasjon om Soroptimist International.

En spennende seanse var første kurskveld da tre erfarne ledere bidro med sine konkrete ledererfaringer. Disse var Islands ambassadør i Sverige og ledere av flyselskap og energiselskap.

Undervisere er både soroptimister og andre dyktige kvinner fra Norden.  Klubbpresident i Arendal og HR- spesialist Kine Aasheim bidrar.

Kurset har allerede fått publisitet på svensk TV, Kalmars radio og lokalavisen.

Vi ser frem til å arrangere kurset i Norge i 2018!

Kirsti Guttormsen

unionspresident 2015-2017

SNLA på facebook

Presseklipp 24Kalmar

SNLA på nettsidene til SI Europa

Video meg kursdeltakerne i aktivitet

 

 

Oppdatert 310717/vk

 

 

 

 

SNLA læringspunkter på presentasjon
SNLA læringspunkter på presentasjon
Anna Soltorp leder flyselskapet BRA
Anna Soltorp leder flyselskapet BRA
Ines på fiktivt jobbintervju
Ines på fiktivt jobbintervju
Islands ambassadør i Sverige Estrid Brekkan forteller om sine erfaringer fra utenrikstjenesten
Islands ambassadør i Sverige Estrid Brekkan forteller om sine erfaringer fra utenrikstjenesten