Studiearbeid - Studieforbundet Livslang Læring

Soroptimistene i Norge er medlem av studieforbundet Folkeuniversitetet/Studieforbundet Livslang Læring siden januar 2015.

Meld deg på kurs

Som medlem i studieforbundet, kan soroptimister registrere prosjekter, planleggingsarbeid og skolering av voksne som studiearbeid. Klubbmedlemmer finner mer stoff på klubbsidene (krever pålogging).

Følgende klubber har fått tildelt midler fra Studieforbundet Livslang Læring (tidligere Studieforbundet Folkeuniversitetet)  i forbindelse med gjennomføring av kurs i 2020:

Oslo Nordstrand - Litteraturgruppe (1 kurs)
Ringerike - Venneprosjekt - ingen klarer seg helt alene  (2 kurs)

Kontakt: studieleder@soroptimistnorway.no

Melding til kursadministratorer

Kursadministrator logger seg inn på administrasjonssiden via soroptimist.folkeuniversitetet.org
(kursadministrator får tilgang via studieleder).

280921/cl