Brosjyre - flygeblad

Vil du vite mer om hva vi står for?

Brosjyren Soroptimist International - Informasjon fra soroptimistklubber i Norge
gir informasjon om hva soroptimist-organisasjonen er og hvordan soroptimister engasjerer seg, og beskriver blant annet organisasjonens historie, våre mål og visjoner, og hvor i landet vi finnes. 

Brosjyren Soroptimist International of Europe - A network of professional women
inneholder informasjon om soroptimist-organisasjonen på engelsk.

I tillegg gir flygebladet kortfattet informasjon om soroptimistene og vårt arbeid.  

 

Oppdatert 190123/ms