Flygeblad - brosjyre

Vil du vite mer om hva vi står for?

Se flygeblad om soroptimistene og vårt arbeid!
- flygeblad side 1
- flygeblad side 2

Se også:

Brosjyren
Soroptimist International of Europe - A network of professional women

Brosjyren 
Et sterkt nettverk av aktive kvinner som fremmer kvinners vilkår over hele verden: Soroptimist International
Brosjyren gir generell innsikt i hva soroptimist-organisasjonen er og hvordan soroptimister engasjerer seg. I tillegg presenterer brosjyren soroptimistklubbene i Holmestrand, Larvik, Sandefjord, Skien/Porsgrunn og Tønsberg.

 

Oppdatert 180220/tl