Flygeblad - informasjonsbrosjyre

Vil du vite mer om hva vi står for?

Se flyveblad om soroptimistene og vårt arbeid!
- flygeblad side 1
- flygeblad side 2

Flygeblad kan bestilles fra post@soroptimistnorway.no

Se også brosjyren Soroptimist International of Europe - A network of professional women

 

Oppdatert 200118/tl