Lover og vedtekter

Lover og vedtekter for Norgesunionen, ajourført 1.sep. 2017 (pdf)

Fullstendig versjon med lover og vedtekter for klubber og ulike retningslinjer for verv mm. er tilgjengelig på Medlemsområdet.

 

Oppdatert 271017/kr