Presidentens side

Bente Lene Christensen er unionspresident i Soroptimist International Norgesunionen 2017-2019

Hvorfor soroptimist? Soroptimister gjør en forskjell!  

Jeg har vært medlem av Fredrikstad Soroptimistklubb siden 1989. Jeg er tannlege med egen privatklinikk i Fredrikstad.

I dagens samfunn blir vi mer og mer spesialisert i våre yrker, og får således en begrenset kontakt med andre yrkesgrupper. Nettopp det å være med i en organisasjon som Soroptimist International, gir en unik mulighet til å få kontakt med andre yrkesgrupper. Jeg har blitt kjent med kvinner fra helt andre yrker enn mitt eget, og utviklet varig vennskap med dem, både på tvers av alder og landegrenser. Det at man har en bred aldersfordeling, er en stor fordel.

Vår organisasjon er ikke partipolitisk og ikke religiøs. Vi er en organisasjon som består av samfunnsengasjerte, yrkesaktive kvinner som på verdensbasis arbeider konkret for å bedre kvinners stilling, gjennom bevisstgjøring, påvirkning og prosjektarbeid. Vår visjon er å være «en global stemme for kvinner».

Jeg har hatt den store gleden og muligheten til å besøke flere klubber i vårt langstrakte land, fra Kirkenes til Lister. Jeg har blitt tatt vel imot alle steder, og opplevd medlemmenes store engasjement. Noen klubber har engasjert seg i prosjekter lokalt, andre har prosjekter i utlandet.   Det som er felles for alle, er at vi opplever at det nytter. Vårt arbeid gjør en forskjell. Samtidig utvikler man seg som medmenneske med et samfunnsengasjement.

De kommende 2 år hvor jeg er unionspresident, vil jeg og mitt styre fokusere på følgende:

  1. Øke andelen medlemmer av yngre, yrkesaktive kvinner.
  2. Styrke fadderordningen, ta vare på de medlemmene vi har.
  3. Oppfordre klubbene til å sette opp forestillingen «Valgt det…»
  4. Styrke det nordiske samarbeidet mellom soroptimister.
  5. Sterk satsning for at Soroptimist Nordic Leadership Academy - SNLA-2018 -  på Røros blir en suksess.
  6. Fortsatt oppfølging og satsning på klubbene i Moldova.

 På vår hjemmeside kan du klikke deg inn på hver enkelt klubb og  finne kontaktinformasjon. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å høre mer om soroptimistene og eventuelt medlemskap.

Fredrikstad 21. oktober 2017

Bente Lene Christensen

 

 

021117/vk