Presidentens side

Randi Mordal Hessen er unionspresident i Soroptimist International Norgesunionen 2019-2021

Hvorfor soroptimist? Jo, fordi Soroptimister står opp for kvinner! 

Jeg har vært medlem av Ålesund Soroptimistklubb siden 1983, da klubben ble chartret. Jeg er utdannet bygningsingeniør og har jobbet med ulike oppgaver innenfor dette fagfeltet før jeg pensjonerte meg for 1 år siden.

Da jeg fikk forespørsel om å bli medlem av Soroptimist International, fant jeg fort ut at dette var en organisasjon for meg. Her fikk jeg muligheten til å være med i en organisasjon som var basert på yrkesaktive kvinner, og jeg ble del av et verdenomspennende nettverket for kvinner i alle aldere og ulike yrker. 

Det å arbeide for et verdensomfattende fellesskap og skape grunnlag for mer medmenneskelighet har vært min store inspirasjon til å være Soroptimist i alle disse årene. Her har jeg også fått venner i alle aldre og ulike yrkeserfaringer, et mangfold av mennesker. 

Vår organisasjon er ikke partipolitisk og ikke religiøs. Vi er en organisasjon som arbeider for å bedre kvinners stilling, gjennom bevisstgjøring, påvirkning og prosjektarbeid. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner, noe som er viktig i dagens samfunn. 

Over hele verden tar våre medlemmer til orde for kvinnesaker og gjennomfører prosjekter. Det som er felles for alle, er at de opplever at det nytter.

Vi har en visjon, en strategiplan, en kommunikasjonsplan og programområder som vi jobber innenfor.

I de kommende 2 år vil vi i unionsstyret først og fremst fokusere på:

 • synliggjøring av vår organisasjon
 • drive påvirkningsarbeid/lobby for å bedre kvinners kår og rettigheter
  lokalt, nasjonalt og globalt
 • intern kommunikasjon (engasjere, oppdatere og ansvarliggjøre)
 • støtte opp om klubbene og de pågående prosjekter
 • motivere klubbene til å sette opp fortellerteateret «Valgt det…..»
 • styrke det nordiske samarbeidet og videreutvikle prosjektet
  Soroptimist Nordic Leadership Academy 
 • se på mulighetene som ligger i digitale plattformer
 • styrke arbeidet med ekstensjon/rekruttering ved blant annet å bruke Mentoring

 

På vår hjemmeside under «Hvor er vi» kan du klikke deg inn på hver enkelt klubb og finne kontaktinformasjon. Du kan også finne oss på Facebook under Soroptimist International Norway. Hvis du er interessert i å høre mer om vår organisasjon eller ønsker å bli medlem, ta gjerne kontakt med den klubben som geografisk vil passe deg best.

 

Ålesund 1. oktober 2019

Randi Mordal Hessen

 

 

011019/tl

Oppdatert 211119/IMST

SI Norgesunionens president Randi Mordal Hessen 2019-2021. Foto: Veslemøy Klingsheim