Soroptimist-appellen

Norgesunionens soroptimist-appell:

La oss være oppriktige i vennskap

og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål

og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.