Strategiplan

 STRATEGIPLANEN 2015-2019 kan du laste ned her.

Den langsiktige strategiplanen for 2015-2019 ble vedtatt på representantskapsmøtet i Stavanger 30. mai 2015. Strategiplanen er det sentrale arbeidsdokumentet for både  unionen og i klubbene.

Norgeunionens satsingsområder i denne perioden er:

1. Engasjerte medlemmer

2. Rekruttere nye medlemmer

3. Synliggjøring, påvirkning og kommunikasjon

4. Prosjektarbeid

Norgesunionen og klubbene skal legge strategiplanen til grunn for sine handlingsplaner for å oppnå Soroptimist Internationals mål:

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Klubbene skal med utgangspunkt i Strategiplanen 2015-2019 utarbeide egne årlige handlingplaner.

 

Oppdatert 260217/vk