Styret

Styret i Norgesunionen av soroptimister 2017-2019

Unionsstyret 2017-2019 består av president Bente Lene Christensen, 1.visepresident Randi Mordal Hessen, 2.visepresident Pia Sørensen, 3.visepresident Torild Marie Nilsen, unionskasserer Liv Mathisen, unionssekretær Anita Amundsen og unionssuppleant Vibeke Olavesen.

Oppdatert 
011017/kr