Styret

Styret i Norgesunionen av soroptimister 2019-21

Unionsstyret 2019-2021 består av:

Randi Mordal Hessen, unionspresident, Ålesund
Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident, Ringerike
Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident, Kristiansand

Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident, Ålesund
Anne Ekornes Rekdal, unionskasserer, Ålesund
Synnøve Fagerhaug, unionssekretær, Ålesund
Hilde Skjong Sylte, unionssuppleant, Ålesund


Oppdatert 300919/lbh/tl
Unionsstyret 2019-2021, fra venstre: Birgitte Paulsen Torset, 3. visepresident; Veslemøy Klingsheim, 2. visepresident; Randi Mordal Hessen, president; Grethe Mary Sørensen, 1. visepresident; Hilde Skjong Sylte, unionssuppleant; Synnøve Fagerhaug, unionssekretær; Anne Ekornes Rekdal, unionskasserer