Nord 3

Distriktskontakt: Wenche Randal, Kirkenes
E-post: w-randal@online.no

Klubber


Kirkenes  
President: Ann Kristin Røsok Arnljot   
E-post: kirkenes@soroptimistnorway.no 

Vadsø  
President: Turid Strand
E-post: vadso@soroptimistnorway.no

 

 

Oppdatert 290918/mhc 

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4