Nord 3

Distriktskontakt: Anne Marie Dalmeyer Nilsen, Kirkenes
E-post: dknord3@soroptimistnorway.no

Klubber


Kirkenes  
President: Nina Danielsen 
E-post: kirkenes@soroptimistnorway.no 

 

Oppdatert 300920/ms

 

 

 

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4