Soroptimist Norway

 
 
 

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921, og har ca. 72 000 medlemmer i 121 land. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. Soroptimister står opp for kvinner gjennom prosjekter, påvirkning og kommunikasjon. Vi arbeider lokalt, nasjonalt og globalt. Norske soroptimister har et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.

Vi deltar jevnlig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner. 

Soroptimist - hva betyr det?
"Soroptimist» kommer av de latinske ordene «soror» og «optima» og kan fritt oversettes til «best for kvinner». Les mer om hva vi står for på nettstedet eller på http://www.soroptimistinternational.no


Krigen i Ukraina  
Vi støtter våre modige søstre i Ukrania og de som bistår med hjelp i nabolandene. 

SIE Statement on women`s situation in Ukraine

Uttalelsen fra SIE på norsk


Se video om soroptimistene her: