En global stemme for kvinner

ORANSJE DAGER 2023 - READ THE SIGNS
25. november er FNs internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne dagen er starten på en 16 dagers kampanje som avsluttes den 10. desember, FNs dag for menneskerettigheter og den internasjonale soroptimistdagen. Kampanjen for 2023 heter "Read The Signs", og retter fokus mot vold i nære relasjoner. 

Les mer om kjennetegnene på et voldelig forhold her