En global stemme for kvinner

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement mot menneskehandel, samt arbeid for utdanning og lederutdanning for kvinner.

Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN.

Soroptimist International er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og har idag ca 80.000 medlemmer i 132 land. 

Les mer om hva vi står for her på våre nettsider eller på www.soroptimistinternational.org