En global stemme for kvinner

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Norsk soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.

Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner.

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921, og har idag ca 72 000 medlemmer i 121 land. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. 

 

Soroptimist - hva betyr det?

Ordet «soroptimist» kommer av de latinske ordene «soror» og «optima» og kan fritt oversettes til «best for kvinner».

Les mer om hva vi står for på nettstedet eller på  www.soroptimistinternational.org 

 

 

 

Se video om soroptimistene!