En global stemme for kvinner

 

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.

Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner.

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921, og har idag ca 75 000 medlemmer i 122 land. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. 

 

Soroptimist – hva betyr det?

Ordet «soroptimist» kommer av de latinske ordene «soror» og «optima» og kan fritt oversettes til «best for kvinner».

Les mer om hva vi står for her på våre nettsider eller på www.soroptimistinternational.org

 

Ta vare på hverandre!
Hilsen fra unionsstyret i Norge:
"Det er nå viktig at vi viser oss som de soroptimister vi er og tar vare på hverandre. Vi har en flott appell der to linjer nå er svært aktuelle: "La oss være oppriktige i vennskap" og "La oss være villige til å hjelpe og tjene".
Les hele hilsenen fra unionsstyret

Se video om soroptimistene!