En global stemme for kvinner

 

Soroptimister står opp for kvinner gjennom prosjekter, påvirkning og kommunikasjon. Vi arbeider lokalt, nasjonalt og globalt, og har rådgivende status i FN.

Norsk soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.

Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner.

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921, og har idag ca 72 000 medlemmer i 121 land. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. 

 

Soroptimist - hva betyr det?

Ordet «soroptimist» kommer av de latinske ordene «soror» og «optima» og kan fritt oversettes til «best for kvinner».

Les mer om hva vi står for på nettstedet eller på  www.soroptimistinternational.org

  

SIE Statement on women`s situation in Ukraine

Uttalelsen fra SIE på norsk

HVORDAN STØTTE - disse kanalene kan benyttes for å støtte våre søstre i arbeidet i krigssonen.

Vi støtter våre modige søstre i Ukrania og de som bistår med hjelp i nabolandene.

Vi er i dette SAMMEN, vi står SAMMEN!

 

 

Se video om soroptimistene: