En global stemme for kvinner

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel.

Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål, og Soroptimist International har rådgivende status i FN.

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921, og har idag ca 75 000 medlemmer i 122 land. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss i:

 - å fremme menneskerettigheter for alle
 - å bedre kvinners stilling i samfunnet
 - å bedre miljø og helse der behovet er størst
 - å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt. 

Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

Soroptimist – hva betyr det?

Ordet «soroptimist» kommer av de latinske ordene «soror» og «optima» og kan fritt oversettes til «best for kvinner».

Les mer om hva vi står for her på våre nettsider eller på www.soroptimistinternational.org