Norgesunionens Moldovaprosjekt

"Educating Youth for the Future"

Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova.

Kontaktperson:
Leder for Moldovakomitéen Edle Utaaker 
moldovakomite@soroptimistnorway.no

Kontonummer:
Moldovaprosjektet: 2801 13 38765 

Reisebrev fra Moldovatur 2017 (pdf)
Reisebrev fra Moldovatur 2016

Prosjektet startet i 2006 som «Hope is a waking dream – a decent life for young women in Moldova» med midler fra NRK sin TV-aksjon i 2005. Fra 2010 ble prosjektet videreført som «Hopes and dreams for everyone» og finansiert av midler fra SI-presidentens 10. desember-appell i 2009.

Gjennom prosjektet har ungdom mellom 13 og 16 år fra fire internatskoler i Moldova fått opplæring i "Life skills" (livsmestring). Tretti unge mellom 16 og 19 år har også fått videreutdanning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider. Samarbeidspartnere i Moldova har vært IOM (International Organisation for Migration), CRIC (Child Rights Information Center) og soroptimistene i Moldova.

Skoleåret 2014/2015 fikk 110 ungdommer i alderen 13 til 16 år fra tre internatskoler opplæring i livsmestring og karriereveiledning gjennom prosjektet «Educating Youth for the future». Prosjektet fortsatte i 2015/2016 der 100 ungdommer ved de samme internatskolene fikk opplæring i livsmestring og karriereveiledning. I tillegg ble fem ungdommer støttet til å starte videregående yrkesutdanning. Ni sosialarbeidere fra CRIC gjennomfører prosjektet.

Mature Union
I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som "Mature Union" for enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen er at både gamle og nye soroptimister kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Norgesunionen ble stiftet i 1939, og den første klubben i Moldova i 2000.

Moldovakomitéen er bindeleddet mellom Unionsstyret og klubbene i Moldova. I Unionsstyret er 3. visepresident komitéens kontaktperson.

 

Oppdatert 051017/tl