Velkommen til Norgesunionen!

"Valgt det …" – fortellerteater om menneskehandel

"Jeg opplevde forestillingen som personlig og gripende med sterke historier som dessverre er fra virkeligheten", Gro Wildhagen, bistandsadvokat

"Forestillingen viser tydelig at realiteten ikke er sort/hvitt", Terje Nordtveit, Økokrim, arbeidet tidligere med menneskehandel i Kripos

Målgruppen for forestillingen er særlig ungdom. Les mer under Hva gjør vi?> Fortellerteater om menneskehandel

Soroptimistklubber og andre foreninger, bedrifter, utdanningsinstitusjoner, offentlige etater kan bestille forestillingen hos Beathe Frostad, tlf. 986 29 520


Soroptimist International Norgesunionen feiret 75-årsjubileum i 2014 og har ca 1800 medlemmer fordelt på 63 klubber over hele landet.

Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi først og fremst gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Menneskerettigheter for alle, likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy etisk standard er viktige elementer i arbeidet. 

Som en ikke-statlig organisasjon (NGO) har SI generell rådgivende status i FN og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris.

SI er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og har idag ca 80.000 medlemmer i 132 land. 

Les mer om hva vi står for her på våre nettsider eller på www.soroptimistinternational.org


 

 

Oppdatert 150617/vk