Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner er vårt eldste prosjekt og ble dannet i 1985.

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber innenfor vår føderasjon, Soroptimist International of Europe (SIE) www.soroptimisteurope.org

Dette gjelder hovedsakelig kvinner fra Kenya, Rwanda, Madagaskar, Benin og Mali.

Stipendene går hovedsakelig til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen.

Gode ideer til innsamling og salg av produkter sørger for den største delen av innsiget til fondet, sammen med et årlig lotteri.

Vi er stolte av at vi kan gi kvinner støtte, nettopp til utdanning og selvstendighet.

Frivillig og ofte stor innsats fra hver enkelt soroptimistklubb og  styret i utdanningsfondet, muliggjør god kommunikasjon og direkte utbetalinger uten administrasjonsgebyrer til mottagerne!

I 2016 har:

101 kvinner fått støtte til utdanning og beløpet er på kr 500 000!

Gaver tas imot med takk!

Kontonummer: 2050 29 08511

Oppdatert informasjon om utdanningsfondet finner du i denne presentasjonen. (Åpnes i ny fane)

Ta også gjerne en titt under fanen Påvirkningsarbeid. (Åpnes i ny fane).

 

I 2015 ble videoen nedenfor publisert:

 

Retningslinjer og søknadsskjema 

Sist oppdatert 120217/vk