Prosjektprisen 2022

04. nov 2023
På de norske soroptimistenes landsmøte 16 - 17. september ble Sandnes soroptimistklubb tildelt prosjektprisen for 2022.

Sandnes soroptimistklubb fikk prisen for prosjektet "No one is completely alone, everybody needs someone". 

Prosjektet startet opp i mai 2022 med 20 kvinner som klubben overtok ansvaret for på vegne av Flyktninghjelpen. Med fast møtedag hver mandag er prosjektets mål å stimulere til fellesskap og gi kunnskap om det norske samfunnet og å profilere klubben gjennom handling i nærmiljøet. Tema i gruppen har vært kvinnehelse, håndarbeid, språktrening, 17.mai, utflukter, leksehjelp og et fargerikt fellesskap. Gjennom sitt arbeid med integreringsmyndighetene i kommunen har klubben klart å skape en arena for kvinner fra ulike land som kan gjøre dem bedre rustet til å skape seg et godt liv i et nytt land. Dette kan forebygge negativ sosial kontroll og styrke likestillingen. Dette skaper også engasjement for medlemmene i klubben, samtidig som klubben får «vist seg frem» og blir bedre kjent i nærmiljøet. 

 

041123/ms