SI - Soroptimist International: "En global stemme for kvinner"

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner.

I dag er det mer enn 75 000 soroptimister i 122 land. Soroptimist International (SI) er verdens største sammenslutning for yrkeskvinner. SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon.

SI har, som en ikke-statlig (NGO: non-governmental organisation), konsultativ status i FN. I dag er SI en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN. Det vil si at organisasjonen har rett til å stille spørsmål i FAO, UNESCO, ECOSOC, UNICEF, ILO, UNHCR, CSDHA og UNIDO. SI er akkreditert i Europarådet.

SI presidentens appell
Hver SI President foreslår sin egen «Presidentens Appell», et prosjekt som soroptimister over hele verden blir oppfordret til å samle inn penger til under presidentens toårige verv. For perioden 2017 - 2019 er president Mariet Verhoef-Cohens appell prosjektet Women, Water & Leadership (Kvinner, vann og ledelse). Minst fem prosjekter skal støttes på fem kontinenter med sikte på at kvinner kan bli aktive ledere innen vannforvaltning. Disse prosjektene kobles også til 3 av FNs bærekraftsmål:

  • 4 God utdanning
  • 5 Likestilling mellom kjønnene og
  • 6 Rent vann og gode sanitære forhold

Les mer om tidligere SI-presidenters appeller

 

 

Oppdatert 251117/vk