SI - Soroptimist International

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner. Mottoet er å være en global stemme for kvinner.

Soroptimist International (SI) er delt i fem føderasjoner som hver består av unioner: Amerika, Europa, Storbritannia og Irland, South West Pacific og Afrika. Norgesunionen er en del av Europaføderasjonen. 

Den første soroptimistklubben ble dannet i 1921 i Oakland, California. I dag er det mer enn 66 000 soroptimister i 120 land, noe som gjør oss til verdens største sammenslutning av yrkeskvinner. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. Vi er en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN og en av bare 11 som har fokus på kvinner og kvinners rettigheter. 

 

Oppdatert 290124/ms

Siew Yong Gnanalingam, president i Soroptimist International (SI) 2024-2025.