SI - Soroptimist International

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner. Mottoet er å være en global stemme for kvinner.

Det startet i Amerika i 1921... Den første Soroptimistklubben ble dannet av 80 yrkesaktive kvinner i 1921 i Oakland, California. De første klubbene i Europa (London og Paris) ble chartret i 1924. 

I 1928 var det nok klubber i henholdsvis Amerika og Europa til at man kunne danne føderasjoner. Samtidig ble det overordnede leddet, the Soroptimist International Association, dannet. I 1934 kom den tredje føderasjonen, Storbritannia og Irland. Den fjerde føderasjonen, South West Pacific, ble dannet i 1978, og i 2020 ble Afrika den femte føderasjonen. 

I dag er det mer enn 72 000 soroptimister i flere enn 121 land, og Soroptimist International (SI) er verdens største sammenslutning av yrkeskvinner. SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon, og er en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN. Det vil si at organisasjonen har rett til å stille spørsmål i FAO, UNESCO, ECOSOC, UNICEF, ILO, UNHCR, CSDHA og UNIDO. SI er akkreditert i Europarådet. 

SI-presidentens appell
Hver SI-president har sin egen appell, dvs. et prosjekt som soroptimister over hele verden blir oppfordret til å samle inn penger til under presidentens toårige verv. 

For perioden 2021 - 2023 er SI-president Maureen Maguire, og hennes appell er “Opening Doors to a Bright Future. Hun retter fokus mot utdanning, og viktigheten av utdanning for marginaliserte kvinner og jenter. 

Her kan du lese mer om SI-presidentens appell for tidligere presidentperioder

 

Oppdatert 190123/ms