SI - Soroptimist International: "En global stemme for kvinner"

Soroptimist International (SI) er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner.

I dag er det mer enn 72 000 soroptimister i flere enn 121 land. Soroptimist International (SI) er verdens største sammenslutning for yrkeskvinner. SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon.

SI har, som en ikke-statlig (NGO: non-governmental organisation), rådgivende status i FN. I dag er SI en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN. Det vil si at organisasjonen har rett til å stille spørsmål i FAO, UNESCO, ECOSOC, UNICEF, ILO, UNHCR, CSDHA og UNIDO. SI er akkreditert i Europarådet.

SI-presidentens appell
Hver SI-president foreslår sin egen appell, dvs. prosjekt som soroptimister over hele verden blir oppfordret til å samle inn penger til under presidentens toårige verv. For perioden 2020-2021 er president Sharon Fishers appell The Road to Equality. Appellen inneholder minst tre prosjekter med fokus på hvordan soroptimistene kan bidra til bedre likestilling mellom kjønnene. Disse prosjektene kobles også til to av FNs bærekraftsmål:

  • 4 God utdanning
  • 5 Likestilling mellom kjønnene 

Les også SI-president Sharon Fishers appell på norsk

Les mer om SI-presidentens appell tidligere år

Oppdatert 090121/cl

Kirsti Guttormsen er styremedlem i Soroptimist International