Hvem er vi?

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med motto å være en global stemme for kvinner.

 (Trykk på bildet for å spille av filmen)

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner og har som mål å gjøre en forskjell for kvinner og jenter gjennom bevisstgjøring, påvirkning og handling.

SI har rundt 75 000 medlemmer i 122 land. Den første klubben ble etablert i 1921 i Oakland, California. 

SI er delt i fire føderasjoner som hver består av unioner eller regioner.  SI Norgesunionen er en del av Europaføderasjonen som har over 35 000 medlemmer i 1230 klubber i 58 land i Europa og Afrika.  Se hvor det er soroptimistklubber i Norge!

Organisasjonens navn springer ut fra de latinske ordene «soror» og «optimum» og kan oversettes med «det beste for kvinner».  

Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Menneskerettigheter for alle, likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy etisk standard er viktige elementer i arbeidet.  Som en ikke-statlig organisasjon har SI generell rådgivende status i FN og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris. 

Våre mål

Hvert fjerde år fastsetter SI programområder med mål som det skal arbeides mot.  Målene følges opp i alle deler av organisasjonen, helt ned til klubbnivå. SI skal arbeide for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, egenkraftmobilisering og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.  Målene er tuftet på FNs tusenårsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt:

  1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og   naturkatastrofer

Les mer på soroptimistinternational.org

Oppdatert 251117/vk