Midt-Norge

Distriktskontakt: Marit Arnekleiv Danielsen, Steinkjer
E-post: mardan@online.no

Klubber


Røros  
President: Bjørg Figenschou
E-post: roros@soroptimistnorway.no

Steinkjer  
President: Idrun Schult-Jessen
E-post: steinkjer@soroptimistnorway.no

Stjørdal  
President: Astrid Kvaal Dybwad
E-post: stjordal@soroptimistnorway.no

Trondheim  
President: Mari Elin Øksendal
E-post: trondheim@soroptimistnorway.no

Trondheim Syd  
President: Iakha Toivonen
E-post: trondheim-syd@soroptimistnorway.no

 

Oppdatert 290918/mhc

 

 

 

 

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4