Midt-Norge

Distriktskontakt: Marit Arnekleiv Danielsen, Steinkjer
E-post: dkmidtnorge@soroptimistnorway.no

Klubber


Røros  
President: Anne Grethe Beck Andersen
E-post: roros@soroptimistnorway.no

Steinkjer  
President: Mary Foosnæs Rønning
E-post: steinkjer@soroptimistnorway.no

Stjørdal  
President: Solveig Waaler 
E-post: stjordal@soroptimistnorway.no

Trondheim  
President: Åse Lie
E-post: trondheim@soroptimistnorway.no

Trondheim Syd  
President: Mari Alterskjær
E-post: trondheim-syd@soroptimistnorway.no

 

Oppdatert 300920/ms

 

 

 

 

 

 

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4