SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy

SNLA er et kort og intensivt opplæringsprogram under Soroptimistenes fokusområde Utdanning. Programmet har som mål å støtte unge kvinner mellom 20 og 30 år i å oppnå framtidige lederroller. Kurset har fokus på lederskap og selvutvikling for å bli bedre kjent med seg selv og egen kapasitet i å kunne lede.
Følg SNLA på Facebook - med mange bilder fra 2023-kurset.

SNLA 2024 - det er Norge sin tur!
SNLA 2024 arrangeres fra 23. juni til 29. juni på øya Tjøtta på Helgeland, helt sør i Nordland. Se brosjyren for mer informasjon. Her finner du flyer med engelsk tekst
Her finner du programmet for SNLA 2024. Som en introduksjon til kurset arrangerer Norgeusnionen to korte webinarer på Zoom. Du finner mer informasjon om webinarene her. For spørsmål, kontakt arbeidsgruppen ved Evy Kruse.  

Les om andres erfaringer fra SNLA her: 

Hva er Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)?
SNLA er for deg som er ung kvinne i alderen 20-30 år og ønsker et kurs i ledelse og personlig utvikling. Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk. 

Deltakerne får også et godt innblikk i Soroptimist International, Europaføderasjonen og Norgesunionen, og i hvordan soroptimistene gjennom frivillig prosjektarbeid bidrar til et bedre liv for kvinner og jenter. Soroptimistenes fem fokusområder er: Utdanning; Levekår; Vold mot kvinner; Helse og matvaresikkerhet og Bærekraft. Fokusområdene er forankret i FNs bærekraftsmål.

Hvem kan delta på SNLA?
Unge kvinner mellom 20 og 30 år som bor i Norden og er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet, kan søke om deltakelse. Til sammen kan 25 deltakere få plass. Vi oppfordrer unge med både norsk og annen etnisk bakgrunn å søke. Hvert av de nordiske landene plukker ut fem kandidater som oppfyller kriteriene som er satt for deltakelse og som en mener vil ha nytte av opplæringen.

Utvelgelsen baseres på søknad i eget søknadsskjema, CV, språkkompetanse, innledende presentasjon/intervju (på norsk eller engelsk) og dybdeintervju (på engelsk). Merk at søknadsskjemaet er på engelsk og at CV leveres med engelsk tekst. Begge intervjurundene foregår på Zoom.

Hvem er arrangør?
SNLA blir arrangert av et av de nordiske landenes soroptimistorganisasjon som er medlem av Soroptimist International (SI). Soroptimistene har rådgivende status i FN og er akkreditert til Europarådet. Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner lokalt og internasjonalt. Organisasjonen er nøytral både religiøst og partipolitisk.

Hva er nytten av SNLA?
Erfaringer er at de som har deltatt har hatt stort personlig utbytte av opplegget. I tillegg har de dannet nettverk og vennskapsbånd med deltakere på tvers av landegrenser, bakgrunn og kulturelle forhold som kan være verdifullt i forbindelse med utdanning og jobb innenfor forskjellige områder.

Finansiering
Det legges opp til at deltakerne får dekket alle utgifter i forbindelse med kursuken slik at alle kvalifiserte og interesserte kan få mulighet til å delta uavhengig av økonomisk stilling. Vi holder kostnadene så lave som mulig ved primært å benytte egne medlemmer til opplæringen. Alle lærerkrefter stiller uten godtgjørelse og bruker av sin fritid. Våre medlemmer er yrkeskvinner fra ulike yrker. De som blir rekruttert som forelesere på SNLA har alle bakgrunn fra områdene som det undervises i på kurset  og deler sine erfaringer og sin kunnskap.

Kostnader er knyttet til opphold, mat og reise for deltakerne. For å dekke kostnadene søker arrangøren om finansiering fra ulike kilder som Nordisk ministerråd, legater/fond og private sponsorer, samt Europaføderasjonen. De nordiske soroptimistunionene stiller med garanti for sine deltakere. 

 

Oppdatert 221123/cl 

SNLA 2023 i Skurup, Sverige.
SNLA 2022 i Borgarfjörður, Island.
SNLA 2019 i Rauma, Finland.
SNLA 2018 Røros, Norge.
SNLA 2017 (foto fra Facebook)
SNLA 2017 på Öland, Sverige.