Nord 2

Distriktskontakt: Frid Løkken, Svolvær

 DK Frid Løkken

E-post: frid.lo(a)online.no

Klubber


Harstad   
President: Tove Laukli
E-post: harstad@soroptimistnorway.no

Sortland  
President: Tove Strand Johansen   
E-post: sortland@soroptimistnorway.no

Svolvær  
President: Erlaug Benjaminsen
E-post: svolvaer@soroptimistnorway.no

Tromsø
President: Berna Kampevoll
E-post: tromso@soroptimistnorway.no

 

 

Oppdatert 011017/kr

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4