FN og FOKUS

Her kan du lese om vårt arbeid i FN og vår medvirkning som medlem av FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, og vi har som mål å gjøre en forskjell for kvinner og jenter gjennom bevisstgjøring, påvirkning og handling. 

Som en ikke-statlig organisasjon har SI generell konsultativ status i FN og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris. Soroptimist Internationals representanter sikrer at våre prioriteringer blir delt med beslutningstakere og innarbeidet i debatter, uttalelser og politikk. 

Oppdatert 230123/ms