Prosjektarbeid

Prosjekter er den viktigste drivkraften i vårt arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår.

I videoen over får du en kort presentasjon av noen av Norgesunionens nåværende prosjekter: 

  • Utdanningsfondet
  • Mentorprogrammet
  • Moldovaprosjektet
  • Lilla sløyfer
  • Fortellerteateret "Valgt det..."

Du finner lenke til mer utfyllende informasjon i menyen til venstre på siden.  

I tillegg til Norgesuionens prosjekter så gjennomfører de enkelte soroptimistklubbene mange prosjekter i egen regi. Du kan lese om noen av dem som Månedens prosjekt i nyhetsarkivet vårt

Oppdatert 070323/ms