Prosjektarbeid

Prosjekter er den viktigste drivkraften i vårt arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår.

I videoen over får du en kort presentasjon av Norgesunionens prosjekter: 

  • Utdanningsfondet
  • Mentorprogrammet
  • Moldovaprosjektet
  • Fortellerteateret "Valgt det..."

Du finner lenke til mer utfyllende informasjon i menyen til venstre på siden.  

I tillegg til Norgesuionens prosjekter så gjennomfører de enkelte soroptimistklubbene mange prosjekter i egen regi. 


Best Practice Awards
Hvert år deler Europaføderasjonen ut Union Best Project til et utvalgt prosjekt. I tillegg deles det ut prosjektpriser for hvert av våre fokusområder: Utdanning, levekår, vold mot kvinner, bærekraft og helse og matvaresikkerhet. Du finner mer informajson og oversikt over alle utdelte priser på SIE sine hjemmesider. 

 

Oppdatert 070323/ms