Vest

Distriktskontakt: Vibeke Knudsen, Bergen
Epost: dkvest@soroptimistnorway.no 


Klubber: 

Bergen  
President:Edle Utaaker
E-post: bergen@soroptimistnorway.no

Voss   
President: Kristine Saue Farestveit
E-post: voss@soroptimistnorway.no

 

Oppdatert 190123/ms

NORD 3 NORD 2 NORD 1 MIDT-NORGE NORD-VEST VEST SØR-VEST ØST 2 ØST 3 SYD 2 SYD 1 ØST 1 ØST 4