Spesialutgave av The Link

15. mar 2022
Denne spesialutgaven av Europaføderasjonens nyhetsbrev er viet det arbeidet soroptimister i Europa gjør for å støtte ukrainske kvinner og barn.

På Europaføderasjonens nettsider kan du blant annet lese meldingen fra SIE-president Carolien Demey der hun beskriver det enorme solidaritetsarbeidet soroptimistene bidrar med.