Styrket innsats mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

22. des 2023
Regjeringen lanserer i dag en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-2028. Planen inneholder over 100 tiltak.

Planen skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte.

Les mer i Regjeringens pressemelding

 

221223/ms