Voldtekt - et uløst samfunnsproblem

11. mar 2024
På den internasjonale kvinnedagen fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overlevert Voldtektsutvalgets utredning.

Voldtektsutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, støttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølgning av voldtektssaker. Utvalget fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene. Utvalget fant blant annet at det gjøres for lite for å forebygge voldtekt, det er for store variasjoner i helsetjenester for voldtektsutsatte og at etterforskning av voldtektssaker ikke prioriteres i tilstrekkelig grad i politiet og påtalemyndigheten. Utvalgets anbefalinger retter seg mot styrket prioritering av voldtekt på myndighetsnivå og i tjenesteapparatet. 

Her finner du lenke til utredningen

Les mer om overleveringen av utredningen i regjeringens nyhetssak