Voldtekt og seksuell handling uten samtykke må være straffbart!

06. feb 2024
Det nye EU-direktivet for å bekjempe vold mot kvinner og jenter mangler kriminalisering av seksuell handling uten samtykke. Norske soroptimister er sammen med våre søstre i Europa med på et opprop om å harmonisere lovgivingen med Istanbulkonvensjonen for å beskytte jenter og kvinners menneskerettigheter.

Det nye EU-direktivet for å bekjempe vold mot kvinner og jenter mangler kriminalisering av seksuell handling uten samtykke. Soroptimistene ber alle land i Europa om forplikte seg i forhold til Istanbulkonvensjonen, som skal sikre fundamentale menneskerettigheter og beskytte jenter og kvinner fra vold. Europaføderasjonen av soroptimister ved president Hafdís Karlsdóttir har tydelig formidlet dette i brev til alle EUs medlemsland samt i et separat brev til EUs nåværende belgiske presidentskap.  

Norske soroptimister er sammen med våre søstre i Europa med på oppropet "Voldtekt og seksuell handling uten samtykke må være straffbart", om å harmonisere EUs lovgivning med Istanbulkonvensjonen for å beskytte jenter og kvinners menneskerettigheter.

Signer oppropet her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVlOOTsCz7oeJRirfD9Wm4YurpSDXtYyHEORQNDOfJFshGgA/viewform?usp=sf_link

Lær mer om Istanbulkonvensjonen i denne videoen: 

 

060224/ms

Istanbulkonvensjonens fire søyler: Prevention - Protection - Prosecution - Co-ordinated policies.