Den Internasjonale fredsdagen

  21. sep 2021
opprettet av FN 2004