Historikk

Norgesunionen ble stiftet i 1939. Den første klubben ble chartret i Oslo i 1933. Bergen var den neste, i 1938. Med to klubber kunne man stifte en union, så i 1939 ble Soroptimist International Union of Norway stiftet.

Norgesunionens første president var Inger Tostrup Martens, Oslo. Hun var president i 7 år, fra 1939 til 1946.

Det startet i Amerika i 1921... Den første Soroptimistklubben ble dannet av 80 yrkesaktive kvinner i 1921 i Oakland, California. De første klubbene i Europa (London og Paris) ble chartret i 1924.

I 1928 var det nok klubber i henholdsvis Amerika og Europa til at man kunne danne føderasjoner. Samtidig ble det overordnede leddet, the Soroptimist International Association, dannet. I 1934 kom den tredje føderasjonen, Storbritannia og Irland. Den fjerde føderasjonen, South West Pacific, ble dannet i 1978, og i 2020 ble Afrika den femte føderasjonen. 

I dag er det mer enn 72 000 soroptimister i 121 land. Soroptimist International (SI) er verdens største sammenslutning for yrkeskvinner. SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon.

SI har, som en ikke-statlig (non-governmental organisation), konsultativ status i FN. I dag er SI en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN. Det vil si at organisasjonen har rett til å stille spørsmål i FAO, UNESCO, ECOSOC, UNICEF, ILO, UNHCR, CSDHA og UNIDO. SI er akkreditert i Europarådet. 

 

Oppdatert 300920/ms

Foran fra venstre: Ulrikke Greve Dal, Drammen (Unionspresident 1950-1953) Inger Tostrup Martens, Oslo, (Norgesunionens første president, fra 1939 til 1946) Bak fra venstre: Ellen Gade, Sandefjord (Unionspresident 1973-1975) Ellen Annexstad Trolie, Narvik (Unionspresident 1971- 1973) Bitta Romsland Østvold, Bergen (Unionspresident 1975 -1977) Hjørdis Bergsås, Harstad (Unionspresident 1967-1969)