FN-kontakten belyser

FN-kontakten holder kontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo og deltar på årsmøtet samt andre viktige møter, seminar og foredrag i regi av FN-sambandet eller andre relevante organisasjoner.

Vår FN-kontakt Monica Faye informerer gjennom unionens nettside og i vårt medlemsblad Soroptima.

E-post: uncontact@soroptimistnorway.no
Oppdatert 031222/cl

FN Salong - Møte med Ulrika Modéer, FNs ass. Generalsekretær og direktør for UNDPs byrå for eksterne relasjoner, 

I FN-sambandets lokaler i Storgata i Oslo 

Referat fra møtet

Rød knapp-alliansens markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Kulturhuset i Oslo 25.november 2022

Referat fra møtet

Frivillighetens samfunnsbidrag: Inkludering, demokrati, kriseberedskap

Konferanse i Røde Kors konferansesenter i Oslo 15. november 2022

Referat fra møtet

Foredrag: Kvinnebevegelsens arbeid i autoritære Tyrkia

Møte i Litteraturhuset i Oslo14.november 2022

Referat fra møtet

Debattmøte FN-dagen 24.oktober 2022

Referat fra møtet

Norsk lansering av FNs rapport for menneskelig utvikling
Møte i Norads lokaler.
Referat fra møtet

Konferanse om vold i nære relasjoner
Digital konferanse i regi av Konfliktrådet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Referat fra møtet

Women Mediators Capacity Building Programs: An effective tool in grassroots mediation
Frokostmøte hos Prio i samarbeid med den Sør-afrikanske ambassaden 24. august 2022.
Referat fra møtet


Likestilling i fremtidas grønne arbeidsliv
 Paneldebatt under Arendalsuka 18. august 2022
 – et arrangement i regi av FOKUS, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Kilden kjønnsforskning.no.
Referat fra møtet


 Møte i forkant av 8. marstoget 2022, Youngstorget, Oslo arrangert av Den Norske Afghanistankomiteen

Referat fra møtet


Likestilling kommer ikke av seg selv: Hva er de viktigste utfordringene framover og hva krever det av oss? Arrangør LO og Arbeiderpartiet
Frokostmøte 8.mars 2022
Referat fra møtet


Seksuell trakassering etter #metoo – hva er status? 

NASJONAL LIKESTILLINGSKONFERANSE 2022 2.mars 2022
Referat fra møtet


"Nullvisjon for seksuelle overgrep", Seminar arrangert av Nok.Norge med støtte fra Fritt ord 24. februar 2022 
Referat fra møtet


Agenda Rådgivnings evaluering av Solberg-regjeringens "Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2021", Frokostmøte 24.02.2022 på Kulturhuset, Oslo

Referat fra møtet     "Frihet, makt og muligheter": FOKUS kommentarer til handlingsplanen, evalueringen og veien videre


 

"Feminisme for fremtiden", frokostseminar avholdt av Norske Kvinners Sanitetsforening
30. november 2021 på Kulturhuset, Oslo
Referat fra møtet


FN-sambandet avholdt landsmøte og feiret 75-års jubileum

28. oktober 2021 i Nobels fredssenter, Oslo  

Referat fra møtet


Feiring av FN-dagen arrangert av UNDP Norge, FOKUS, UN Women og UN Global Impact

Referat fra frokostmøte 25. oktober 2021


Norske PRIO, Norges FN-delegasjon i NY og Georgetown Institute for Women, Peace and Security har lansert 3. utgave av "Global Women, Peace and Security"

Referat fra Internasjonalt Zoom-møte 12.oktober 2021
Women, Peace and Security Index


Telle jenter? Seminar om forskning på hvordan man skal bekjempe barneekteskap. 

Referat fra streamet seminar Jentedagen 11. oktober 2021


UNIOs likestillingspolitiske frokostseminar

Strømmet gratis. 
Arrangør: UNIO (hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)

Referat fra likestillingspolitisk frokostseminar 8. mars 2021


Nasjonal likestillingskonferanse: "Krise som forstørrelsesglass? Likestillingskonsekvenser av koronapandemien"

Strømmet gratis
Arrangør: BUFDIR

Referat fra nasjonal likestillingskonferanse 3. mars 2021


FNs salong: «Menneskehandel og annen organisert kriminalitet i fiskeinæringen; hva gjør ILO og FN og hva kan vi gjøre? 

Zoom-møte
Arrangør: FN-sambandet

Referat fra FN salong 12 januar 2021


FN-dagen 2020 - koronakrisens virkning på FNs bærekraftsmål

Seminar på Litteraturhuset i Oslo
Arrangør: Fokus og FN-sambandet

Referat fra seminar 23. oktober 2020


FN-sambandets skolekonferanse

Seminar i Marmorsalen på Sentralen i Oslo
Arrangør: FN-sambandet

Referat fra seminar 22. oktober 2020


Norges plan for bærekraftsmålene

Seminar på Litteraturhuset i Oslo
Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Referat fra seminar 21. oktober 2020


Er sex uten samtykke voldtekt?

Livestreamet panelsamtale på Facebook live
Arrangør: Rød knapp - stopp vold mot kvinner-alliansen

Referat fra paneldebatt 7.oktober 2020


Mannen som norm – kvinnen som avviket

Seminar på Deichman Bjørvika
Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)

Referat fra seminar 30. september 2020 


NASJONAL LIKESTILLINGSKONFERANSE 2020

Likestilt fremtid 25 år etter Beijing. 
Arrangør: Kulturdepartementet og Bufdir

Referat fra Nasjonal likestillingskonferanse 4 mars 2020


FN SALONG 2020

I anledning FNs 75-årsjubileum vil FN-sambandet arrangere en serie de kaller FN-salonger. Her skal eksperter dele sine erfaringer med ulike deler av FN-systemet og bærekraftsagendaen.

Referat fra 1.salong 18.februar


KVINNEKONVENSJONEN 40 ÅR

Markering 18. desember 2019.
Arrangører: Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir)

Referat fra markeringen av Kvinnekonvensjonen 40 år


REFERAT FRA MØTE I FOKUS 06.12.19

Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!

Referatet fra FOKUS-møtet 6.12.19


NORAD-konferansen 11. desember 2019

Les referat fra NORAD-konferansen 11.12.19


Hvordan investere i likestilling?

Arrangører: CARE Norge og Storebrand. Sted: Mesh, Oslo
Les referat fra frokostmøtet om investering i likestilling 28.november 2019 


ISTANBULKONVENSJONEN OG VOLDSPROGRAMMET
Arrangør: KUN (Likestillingsenter) på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet
Sted: Gamle museet, Oslo

1.november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i kraft i NorgeTo-årsfeiringen av ratifiseringen ble feiret med presentasjoner fra prosjekter under Voldsprogrammet hos NOVA/OsloMet og NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.  

Les referat fra møtet om Istanbulkonvensjonen og Voldsprogrammet 1.november 2019


Multilateralism today: prospects and challenges

Les referat fra PRIOs frokostmøte 30.september


FN-sambandets landsmøte

Les referat fra møtet 21. mai 2019 her


Bistand og moderne slaveri

Frokostmøte 3. april 2019 på Kulturhuset. Arrangører: SOS-barnebyer og Tankesmien Skaperkraft

Les referat fra frokostmøte om bistand og moderne slaveri


Kvinner, migrasjon og flukt

Paneldebatt på Litteraturhuset 8. mars med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, generalsekretær i IOM (FNs migrasjonsbyrå) António Vitorino og president i Norges Røde Kors Robert Mood.

Les referat fra paneldebatten om kvinner, migrasjon og flukt


Hva betyr EU for norsk likestillingspolitikk?

I en ny bok undersøkes betydningen av EU i et likestillingsperspektiv. Hva har EU betydd for EU-landene Sverige og Danmark – og hva med «annerledeslandet» Norge? Boken ble nylig presentert på et seminar. Les mer som presentasjonen og boken her (pdf). 


 

Ny rapport om menneskehandel i verden

UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime) har kommet med en rapport om menneskehandel.

 Det behøves mer action mot menneskehandel og utnytting av mennesker i krig og konflikt! 

Mennesker som er offer for menneskehandel blir bare flere og flere, og væpnede grupper handler med kvinner og barn for å få tak i penger og rekruttere til sine gjerninger.  Rapporten ble lansert 7.januar 2019 og begrunnes med undersøkelser fra 142 land. Rapporten analyserer menneskehandelens metoder og mønstre med fokus på menneskehandel og væpnet konflikt.

Les mer her og rapporten kan lastes ned: 


Oppfølgingsseminar etter Fredsprisen 2018

11. desember – Det Norske Teatret
Seminar arrangert av FOKUS i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
Les referat fra 11.12.18 – sterkt møte med overlevende etter seksuell vold i krig


Norad-konferansen "Sivilt samfunn: Trusler og veivalg"

12.desember på Radisson Blu

Les referat fra konferansen 12.12.18 om sivilt samfunn

Julelunsj hos FN-sambandet

5. desember

Les referat fra møtet 5.12.18 hos FN-sambandet 


New Connections – Gender matters – it’s your business!

29.november – Frokostmøte arrangert av CARE Norge i samarbeid med NHO
Les referat fra møtet New Connections 29/11/18


Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede fellesskap

23.november (i forb. med 25.november)
Rød knapp-alliansen inviterte til frokostmøte 
Les om Rød knapp-alliansens møte 23/11/18


Mangfold, velferdsstat og frivillighet

13.november 2018 – arr. av Institutt for samfunnsforskning

Les referat fra seminaret


Bærekraftsmålene – Ruling by numbers
29.oktober – Arrangert av SUM – Senter for  utvikling og miljø – Universitetet i Oslo
Les referat fra SUM-seminar 


Miniseminar om bærekraftsmål og sivilsamfunn
Hvordan bidrar FN og sivilsamfunnsorganisasjoner til bærekraftige og inkluderende samfunn?
26.oktober hos Norad i arrangement av Norad, Redd Barna og Atlas-alliansen


NULLSULTKONFERANSEN 2018
16. oktober arrangerte Caritas Norge Nullsultkonferansen 2018 hos NHO. 

Les referat fra Nullsultkonferansen 2018


Likestilling er hovedfokus på Europas toppmøte i bistand og utvikling
5.-6. juni var UN Women med en delegasjon ledet av generalsekretær Phumqile Mlambo-Ngcuka på Europas Utviklingsdager i Brussel. Her deltok mer enn 6000 delegater fra over 140 land. Hovedtemaet på det 12. møtet i dette forumet var: Kvinner og jenter først i arbeidet med bærekraftig utvikling: beskytt, bemyndiggjør og invester!

Les mer om European Development Days 2018


Likestilling på 1-2-3. CORE – Senter for likestillingsforskning inviterte til seminar og debatt om hvor likestillingen står i dag.  Forskjellige forskere fikk legg frem tall og statistikk på hvor vi står i dag. Les referatet her


Protected on paper? An analysis of Nordic country responses to asylumseeking children 20.mars 2018 på Sentralen i Oslo. Les referatet her.


8. mars 2018 - Ingen kvinner- ingen fred På selveste kvinnedagen gjør FOKUS opp status for hvordan fredsavtalen i Colombia har virket inn på livene til kvinner i landet og diskuterer hvordan erfaringer fra Colombia kan brukes i andre land i konflikt.  Referatet finner du her


8. mars 2018 #STOPPåklå – debatt om seksuell trakassering i arbeidslivet. Debatten var i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening og statsråd Anniken Hauglie fortalte om regjeringens arbeid for å forebygge, avdekke og forhindre seksuell trakassering i arbeidslivet. Referat finner du her


Sideseminar under FNs Kvinnekommisjon i NY
#MeToo, Now What?

FNs 62. Kvinnekommisjon foregår i disse dager i New York. Det ble fredag 16. mars 2018 arrangert et sideseminar i regi av The Permanent Mission of Norway to the UN, avisen The Guardian og UN Women med tittel: #MeToo, Now What?.  Generalsekretæren i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, holdt dette flammende innlegget om hvordan man skulle opprettholde trykket i bevegelsen og oppfordret all media til å fortsette å skrive om det: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/3/speech-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-csw62-side-event-on-gender-and-media


Fafo-rapport om likestilling i norsk bistand
- Det er ikke bare utdanning som hjelper, det må være en kobling mellom utdanning og jobbmulighet, skriver vår FN-kontakt Monica Faye fra lanseringen av rapporten "Efforts to ensure girls’ rights and equality in Norwegian development cooperation". Les hele referatet fra presentasjonen (pdf).

Rapporten i fulltekst kan du lese hos Fafo.


Ønsker fortgang i likestillingsarbeidet

UN Women har kommet med en rapport som finner store forskjeller på initiativene som gjøres for å nå likestillingen på alle plan i Bærekraftsmålene innen 2030 og nettopp derfor må UN Women legge opp til en robust agenda for å skifte gir. Les pressemeldingen på UN women sine nettsider.


Ny rapport viser situasjonen for kvinner i alle FNs bærekraftsmål
UN Women lanserte 14. februar rapporten "Turning Promises in to action: Gender equality in the 2030 agenda for sustainable development". Rapporten viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål. Les mer og last ned rapporten her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding?publisherId=8945636&releaseId=16683851


Tjen penger på å gjøre vår verden bærekraftig!

Erna Solberg var med på å lansere Global Oppurtunity Report 1. februar2018 i Norge. Rapporten hevder at: Nye markeder gir muligheter for å nå FNs bærekrafts innen 2030 og her finner du artikkelen og mulighet til å laste ned rapporten:


UN Women oversikt 2017
UN Woman har laget en fin oversikt over hva som skjedde på kvinnefeltet i 2017.  

Alle høydepunktene kan man klikke seg frem til på nettsiden 
UN Women Timeline: Gender Equality, 2017 Year in Review


Barn av en digital verden

Den 11. desember som var 71-årsdagen for UNICEF, ble det lansert en rapport som heter Barn av en digital verden. Det fulgte med et seminar hvor alle de inviterte hadde lest rapporten.  Les FN-kontaktens artikkel her


Resolusjon 2250
Vår FN-kontakt deltok 6.desember på et spennende seminar om Resolusjon 2250. Resolusjonen, som ble lansert i 2015, bygger på fem søyler: Deltakelse, beskyttelse, forebygging, partnerskap og reintegrasjon (av og for ungdom). Les referatet fra seminaret her (pdf). 


New Connections
Les Monica Fayes oppsummering fra New Connecions, En internasjonal konferanse for kvinner og ledelse i bærekraftig utvikling, som ble arrangert i Oslo 27.november.


FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Både generalsekretær i FN - António Guterres og undersekretær i FN og administrerende direktør i UN Women - Phumzile Mlambo-Ngcuka holdt appeller om den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner - 25. november. 

Les FNs generalsekretær sin appell om 25. november
Vold mot kvinner er menneskerettighetsbrudd
Dette er også starten på 16 dagers kampanje mot vold mot kvinner og farger hele verden oransje. 

UN Women og Verdensbanken offentliggjør nye faktaanalyser om kvinner og fattigdom

Flere kvinner enn menn i verden lever i fattigdom, men dette varierer med alder, ekteskapsstatus, husholdssammensetning og andre faktorer. For første gang har UN Women og Verdensbanken analysert en husholdsundersøkelse fra 89 land, kategorisert på kjønn, alder husholdssammensetning og andre relevante variabler for bedre å forstå profilen til de fattige. Funnene har som mål å forbedre de tiltakene som gjøres for å utrydde verdens fattigdom og å møte de bærekraftige målene. (SDG). 

Klimaendringene går hardest utover kvinner og barn

I Mosambik er det nå 2 mill mennesker som lider under tørken som har vart siden 2015. Det er ikke mat å få tak i og alles liv er fullstendig endret. For mosambikanske kvinner og jenter, som vanligvis er ansvarlig for å ta seg av matlaging og vann til familien sin, har tørken skapt ekstra tungt arbeid og tidlige ekteskap, som igjen fører til en tapt barndom, ingen utdannelse og ingen muligheter.

Les hva FN skriver om situasjonen i Mosambik
Klimatoppmøte COP23 i Bonn, Tyskland, har fokus på kvinners rolle i disse krisene som oppstår
Climate change is a women's issue   


Et lite seminar på FN-dagen 24. oktober 2017:

Les FN-kontaktens referat fra feiring og debatt som FN-organisasjonene inviterte til: «Ett år nærmere: Hvordan jobber næringslivet for å oppnå bærekraftsmålene?»

Flere artikler med relevans til vårt arbeid internasjonalt!  

25. september:
  • På et av toppmøtene i løpet av FNs generalforsamling, var det flere som slo seg sammen for å videreføre arbeidet med Kvinner, fred og sikkerhet og skape fremgang. Jeg synes det er viktig å nevne, for her var afrikanske advokater, pionerer og ledere for Women, Peace and Security Agenda, sammen med utenriksminister Børge Brende hvor de analyserte kvinners meritter og utfordringer når det gjelder å bygge opp bærekraftige samfunn med fred! http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/news-taking-women-peace-and-security-to-the-next-level-in-africa
Moldovanytt fra 29. September:
Første uken i oktober - fem dagers konferanse om Voldshindring og forebygging i Johannesburg, Sør-Afrika.
To innlegg av Undersekretær i FN og direktør i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka:

Verdens helseorganisasjon (WHO) får 60 % kvinner inn i ledelsen!

ET STORT FREMSKRITT FOR LIKESTILLING NÅR DET GJELDER VERDENS HELSE

Dr Tedros er ny leder av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det første han gjorde i sin nye stilling var å få inn 60 % kvinner i ledelsen! Han mener kvinner har bidratt til og stått for mesteparten av bedringen av verdens helse de siste tiårene og at det var en skandale at denne organisasjonen var den som hadde minst kvinneandel. Han mener også at det er kvinner som står for bærekraftig utvikling – investering i jenters og kvinners helse og rettigheter er det samme som å investere i en sunnere og fremgangsrik fremtid for alle.

Les mer her: http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1102279005547&ca=1e821cc6-9f79-42ce-b1a6-20bc857e919b


FNs 72. generalforsamling
I debatten som fokuserer på mennesker, fred og et verdig liv for alle på en bærekraftig planet, setter UN Women fokus på kvinner og jenter, og det som gjør en forskjell for at disse skal ha et verdig liv.

19. september: Leave No One Behind: Actions and commitments for Women's Economic Empowerment.

«La oss forandre de økonomiske systemene i verden slik at de også fungerer for kvinner!»
Tale av undersekretær i FN og direktør i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, under rundebordsdebatten - Leave no one behind!
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/speech-by-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-at-hlp-roundtable-ga-72

«Det er på tide å gjøre noe for å styrke kvinnenes posisjon», sier toppledere over hele verden.
Rapport fra en rundebordskonferanse arrangert av «Group of Champions on Women's Economic Empowerment» og UN Women, hvor også generalsekretær António Guterres var tilstede.
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/news-event-hlp-wee-roundtable-dialogue

20. september: Om seksuelle og familieplanmessige rettigheter og helse i forhold til Women's Economic Empowerment. Samme dag er det lansering av et felles EU-FN-prosjekt for å stoppe vold mot kvinner og jenter.

Regjeringene fra Costa Rica, Finland og Zambia, arrangerte et event i samarbeid med UNFPA (FNs befolkningsfond) og UN Women for å sette søkelyset på seksuelle og reproduktive rettigheter, og hvor viktig dette spørsmålet er for å styrke kvinners posisjon.
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/news-making-the-business-case-for-sexual-and-reproductive-health-rights

Pressemelding: EU og FN samarbeider om å eliminere vold mot kvinner og jenter.
Dette ble presentert av generalsekretær António Guterres.
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/press-release-eu-and-un-team-up-to-eliminate-violence-against-women-and-girls

Og her er innlegget fra under-generalsekretær i FN og direktør i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, i den samme seansen:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/speech-by-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-at-eu-un-spotlight-initiative-to-end-violence-against-women

21. september: Likestilling og permisjonsordninger
Under-generalsekretær i FN og direktør i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, holdt denne talen under frokostmøtet for statsministre. Og den handlet også om hvor viktig det var med seksuell og reproduktiv utdanning for kvinner for å styrke deres posisjon:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/speech-ed-phumzile-event-on-the-role-of-srhr-on-economic-empowerment

Afrikanske kvinnelige ledere går inn for at det skal gjøres fremskritt. Innlegg av direktøren i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/speech-by-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-awln-at-unga

22.september: Sideseminar, et samarbeid mellom regjeringen i Namibia og Norge pluss UN Women om å ta opp igjen: Women, peace and Security-agendaen

Tale av visedirektør i UN Women, Llakshmi Puri, under en lunsj for statsledere. Hun vil feire kvinner som har bidratt til bærekraftig utvikling, fred og sikkerhet i sine land.
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/speech-ded-puri-celebrating-women-of-achievement

Afrikanske kvinnelige lederes nettverk kom sammen for å diskutere hva som må gjøres! Ledet av formannen i den Afrikanske Unionen: Mr. Moussa Faki Mahamat. Diskusjonen satte søkelyset på støtte til kvinnelige ledere i Afrika for å endre kontinentet til å bli et fredelig, stabilt og fremgangsrikt sted. 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/9/news-african-women-leaders-network-reconvene-to-call-for-action 


UNDP-rapport om forebygging av voldelig ekstremisme

Norsk lansering av ny UNDP-rapport om forebygging av voldelig ekstremisme, 15. september 2017

Les møtereferatet fra lanseringen via denne lenken. 


Jenter i Moldova bruker sine STEM-evner og jobber mot vold i hjemmet

UN Women i Moldova arrangerer sommerleir for å fremme jenters deltakelse i STEM (naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk). 65 jenter i alderen 16-20 fra 13 regioner i Moldova deltok på 
den tredje GirlsGoIT sommerleir i Chisinau, Moldova 21 - 30 juli.


FN.no og Globalis er slått sammen til ett nettsted

Nettsidene er ryddet, og design og navigasjon er fornyet. FN-sambandets tilbud på nett har blitt mer brukervennlig. 

På nye FN.no vil du alltid finne aktuelt stoff om FN og internasjonale spørsmål. Det meste og beste av innholdet fra Globalis og FN.no er beholdt.

  • Nye FN.no gir deg innsikt i internasjonale konflikter og globale sammenhenger.
  • På FN.no kan du sammenligne utviklingen i alle verdens land, finne statistikk og kart - om samfunn, miljø og mennesker.

FN.no har årlig over to millioner brukere. FN.no benyttes av norske organisasjoner og medier som aktuell kilde til FN-informasjon. FN.no og Globalis har også gjennom mange år blitt en sentral kilde for norsk skole om FN og internasjonale spørsmål.

Sjekk ut deres nye nettsider:

FN-sambandets nye nettsider

Se også Aktuelt-saken FN.no – Forstå verden du er en del av 


NYE ARTIKLER FRA UN WOMEN april 2017

Les mer om hva assisterende direktør i UN Women, Lakshmi Puri satte på agendaen da hun besøkte Geneve og snakket om likestilling i krisesituasjoner.​​​


HELE VERDEN MÅ STÅ SAMMEN FOR Å SLÅSS FOR LIKESTILLING

Dette sier nestleder i FN og direktør for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka da hun 7. april talte hun for W7 Kvinneforum om ulikhet og bærekraftig vekst i Roma. Og hovedbudskapet ligger i overskriften: 

les mer

Og den 12. april i Washington DC på John Hopkins School of Advanced International Studies', holdt hun denne talen med samme hovedfokus:


FNs 61.KVINNEKOMMISJON 13. - 24. MARS I NEW YORK

I år er det fokus på kvinners status i arbeidslivet og Fokus og Soroptimistene er med. Søndag 12.mars samlet alle verdens sivilsamfunnsorganisasjoner seg for å sette fokus på sin påvirkning på kvinner og jenter. Her finnes pressemelding og mer om programmet for de 2 ukene toppmøtet varer. SI International har også skrevet en artikkel fra åpningsmøtet 12. mars. Les mer. Dere kan også gå inn på https://www.ngocsw.org/ngo-csw-forum og https://www.facebook.com/NGOCSWNY/ for å følge med.

CSW61 – A roadmap to women´s full and equal participation in the economy

Les om kvinnekommisjonens avsluttende innlegg

 

15.mars, samtidig med Kvinnekommisjonen i New York, arrangerte Soroptimist International et parallell-seminar:
«Opening the Doors to Economic Empowerment for Women and Girls»
SIs FN-representant i New York, Marie D’Amato-Rizzi, var tilstede. Soroptimistenes organisasjon ble presentert og flere prosjekter som soroptimistene deltar i.  


BARE JENTER /KVINNER FÅR UTDANNELSE -  ER ALT MULIG

Dette sier høvdingen fra Malawi, Theresa Kachindamoto, som er mest kjent som The Terminator, ettersom hun annullerte tusenvis av barneekteskap i fjor. Hun mottar prisen Vital Voices sammen med Habiba Osman som er UN Womens programansvarlig.

Les mer her.


UN WOMEN OG  INNOVASJON NORGE HAR SIGNERT EN AVTALE OM Å ARBEID FOR LIKESTILLING OG FREMME KVINNERS SELVSTENDIGHET.

Sammen skal de jobbe for å fremme likestilling og kvinners entrepenørsskap gjennom tekniske løsninger. Avtalen ble underskrevet av underdirektøren i UN Women, Yannick glemarec, og direktør Anita Krohn Traaset i Innovasjon Norge på et toppmøte i Trondheim hvor æresgjester var Kronprinsesse Mette Marit og utenriksminister Børge Brende.Les mer her. 


BÆREKRAFTSMÅLENE OG BARN I NORGE, Litteraturhuset i Oslo 15. februar 2017

Unicef Norge i samarbeid med NOVA (Høgskolen i Oslo og Akershus) har laget en statusrapport om barn i Norge som inneholder indikatorer fra Bærekraftsmålene. ”Sustainable Development Goals and Children in Norway”.  Denne ble presentert på konferansen.  Les referatet fra denne linken 


NYTT FRA SOROPTIMISTENES INTERNASJONALE FN- REPRESENTANTER RUNDT OMKRING I VERDEN

Monica Faye har hentet informasjon fra Global Voice og har oversatt litt og lagt ved lenker om soroptimistenes internasjonale FN representanter.


KVINNER ER IKKE LIKESTILTE I «LIKESTILLINGSLANDET»

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerte frokostmøte, tirsdag 10. januar 2017 og presenterte sin andre tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge. (Dette heter CEDAW-rapportering. CEDAW er FNs kvinnekonvensjon.) FN-kontaktens referat fra møtet kan du lese her. 


TALE ER GULL - DU plikter å stoppe vold mot kvinner

25. november er FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner. Monica Faye deltok på seminaret som ble Arrangert av Alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner og som i hovedsak dreide seg om avvergebestemmelsen/plikten § 196 i straffeloven. Referat fra seminaret kan du lese her.


LIKESTILLINGS-MØTET under FN's konferanse om Bebyggelse og bærekraftig urban utvikling den 18. oktober 2016.

Visedirektør Lakshmi Puri presiserer i sitt innlegg at Den nye urbane agendaen kommer på rett tidspunkt og bidrar til å styrke likestillingen under FN's bærekraftsmål. UN Women har også involvert menn og gutter for å forhindre vold mot kvinner. Hun nevner spesielt et prosjekt i Rwanda. Hennes avslutning: Det haster med å løse kvinners og jenters problemer rundt i verden. "Vi må forplikte oss til å bruke mulige verktøy og ressurser som vi har - dette inkluderer kartlegging av likestilling - på nye og innovative måter slik at Den nye urbane agendaen vil være til hjelp for kvinner og jenter overalt. "

Les talen på engelsk her: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/10/lakshmi-puri-speech-at-habitat-iii-gender-equality-assembly 


Møte 26. oktober hos Norad og lansering av UNICEFs rapport for 2016. FN-kontakt Monica Faye detok på møtet. Les hennes rapport her

FNs toppmøte i New York: Den 25. september 2015 vedtok verdens ledere nye bærekraftsmål - 17 mål i alt. Vår FN-kontakt Monica Faye fra Oslo Soroptimistklubb har skrevet en artikkel om det, september 2015.

70-årsfeiring 14. oktober 2016! Les FN-kontakt Monica Fayes artikkel om feiringen her

Seminar 13. juni, 2016: FREMDELES STOR MANGEL PÅ UTDANNING!
I samarbeid med Human Rights Watch og FAFO ble det arrangert et miniseminar i FAFOs lokaler med hovedfokus på en rapport som nettopp er blitt lansert av Human Rights Watch: The Education Deficit. Les oppsummering fra Monica Faye her

Konferanse på Stortinget 10 mai 2016 : Taking stock midway of the Family Planning 2020 initiative”   
Sex og Politikk sammen med nettverket for Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter på Stortinget (SRHR) arrangerte en konferanse som handlet om hvordan man skulle gjøre prevensjon tilgjengelig, kvinners rettigheter og Norges forpliktelser på dette området. Monica Faye har sendt oss denne rapporten.
 

Frokostseminar 8. mars 2016 på Nobels fredssenter. FN-kontakt Monica Faye deltok på seminaret og sier: "Helt utrolig å ha anledning til å være med på disse konferansene,  jeg lærer så mye og det er så interessant."
Les  hennes fyldige referat fra arrangementet her

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål