FN-kontakten belyser

FN-kontakten holder kontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo og deltar på årsmøtet samt andre viktige møter, seminar og foredrag i regi av FN-sambandet eller andre relevante organisasjoner.

Her finner du referat som FN-kontakt Monica Faye har skrevet fra møter og andre arrangementer hun har deltatt på. Nedenfor finner du informasjon fra de seneste årene, og i arkivet finner du informasjon om tidligere arrangementer. 


April 2024:

"Krise på Gaza - hva gjør FN?", Internasjonal frokost med FN-sambandet


Mars 2024:

FNs 68. kvinnekommisjonen (CSW68) fant sted i New York 11. - 22. mars 2024. Kommisjonen er underlagt FNs økonomiske og sosiale råd, og møtes hvert år for å ta opp ulikhet, vold og diskriminering mot kvinner. 

Her er FN-kontaktens presentasjon og rapport fra konvensjonen, sluttdokumentet som ble forhandlet fram og Soroptimist International sitt notat til dette. 


Desember 2023:

Likestillingskonferanse 06.12.23

The Nobel Peace Prize Forum 11.12.23


November 2023:

Webinar, vold mot kvinner i krig og konflikt 21.11.23


August 2023:

Revisjonsberetning for FN-sambandet for 2022


Juli 2023: Soroptimist International Convention i Dublin, 26. - 30. juli

Her kan du lese FN-kontakt Monicas rapport fra kongressen


Mai 2023: Landsmøte for FN-sambandet

Protokoll fra møtet

FN-kontakt Monicas rapport fra møtet


Mars 2023: Tre møter om likestilling og kvinnekamp

"Penger, makt og kjønn", likestillingskonferanse arrangert av KUD og Bufdir

"Minoritetskvinnekamp i krisetid", frokostmøte på MIRA-senteret

"10 år med likestillingsforskning", markering av 10-årsjubileum for CORE


Arbeidslivsnytt - februar 2023

Les her


Flyktninger og sårbarhet – Hvordan ivaretas og skapes sårbarhet gjennom norsk flyktningpolitikk og regelverk?

Frokostmøte og rapportlansering på Instituttet for samfunnsforskning 8. februar 2023

Referat fra møtet