FN-kontakten belyser

FN-kontakten holder kontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo og deltar på årsmøtet samt andre viktige møter, seminar og foredrag i regi av FN-sambandet eller andre relevante organisasjoner.

Her finner du referat som FN-kontakt Monica Faye har skrevet fra møter og andre arrangementer hun har deltatt på. Nedenfor finner du informasjon fra de seneste årene, og i arkivet finner du informasjon om tidligere arrangementer. 


August 2023:

Revisjonsberetning for FN-sambandet for 2022


Juli 2023: Soroptimist International Convention i Dublin, 26. - 30. juli

Her kan du lese FN-kontakt Monicas rapport fra kongressen


Mai 2023: Landsmøte for FN-sambandet

Protokoll fra møtet

FN-kontakt Monicas rapport fra møtet


Mars 2023: Tre møter om likestilling og kvinnekamp

"Penger, makt og kjønn", likestillingskonferanse arrangert av KUD og Bufdir

"Minoritetskvinnekamp i krisetid", frokostmøte på MIRA-senteret

"10 år med likestillingsforskning", markering av 10-årsjubileum for CORE


Arbeidslivsnytt - februar 2023

Les her


Flyktninger og sårbarhet – Hvordan ivaretas og skapes sårbarhet gjennom norsk flyktningpolitikk og regelverk?

Frokostmøte og rapportlansering på Instituttet for samfunnsforskning 8. februar 2023

Referat fra møtet


FN Salong - Møte med Ulrika Modéer, FNs assisterende generalsekretær og direktør for UNDPs byrå for eksterne relasjoner

I FN-sambandets lokaler i Storgata i Oslo 20. desember 2022

Referat fra møtet


Rød knapp-alliansens markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Kulturhuset i Oslo 25.november 2022

Referat fra møtet


Frivillighetens samfunnsbidrag: Inkludering, demokrati, kriseberedskap

Konferanse i Røde Kors konferansesenter i Oslo 15. november 2022

Referat fra møtet


Foredrag: Kvinnebevegelsens arbeid i autoritære Tyrkia

Møte i Litteraturhuset i Oslo14. november 2022

Referat fra møtet


Debattmøte FN-dagen 24.oktober 2022

Referat fra møtet


Norsk lansering av FNs rapport for menneskelig utvikling

Møte i Norads lokaler.

Referat fra møtet


Konferanse om vold i nære relasjoner

Digital konferanse i regi av Konfliktrådet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Referat fra møtet


Women Mediators Capacity Building Programs: An effective tool in grassroots mediation

Frokostmøte hos Prio i samarbeid med den Sør-Afrikanske ambassaden 24. august 2022

Referat fra møtet


Likestilling i fremtidas grønne arbeidsliv

Paneldebatt under Arendalsuka 18. august 2022 – et arrangement i regi av FOKUS, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Kilden kjønnsforskning.no.

Referat fra møtet


Møte i forkant av 8. marstoget 2022

Youngtorget, Oslo arrangert av Den Norske Afghanistankomiteen

Referat fra møtet


Likestilling kommer ikke av seg selv: Hva er de viktigste utfordringene framover og hva krever det av oss?

Frokostmøte 8.mars 2022, arrangør LO og Arbeiderpartiet

Referat fra møtet


Seksuell trakassering etter #metoo – hva er status? 

Nasjonal likestillingskonferanse 2. mars 2022

Referat fra møtet


"Nullvisjon for seksuelle overgrep"

Seminar arrangert av Nok. Norge med støtte fra Fritt ord 24. februar 2022 

Referat fra møtet


Agenda Rådgivnings evaluering av Solberg-regjeringens "Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2021"

Frokostmøte 24.02.2022 på Kulturhuset, Oslo

Referat fra møtet     
"Frihet, makt og muligheter": FOKUS kommentarer til handlingsplanen, evalueringen og veien videre


"Feminisme for fremtiden", frokostseminar avholdt av Norske Kvinners Sanitetsforening

30. november 2021 på Kulturhuset, Oslo

Referat fra møtet


FN-sambandet avholdt landsmøte og feiret 75-års jubileum

28. oktober 2021 i Nobels fredssenter, Oslo  

Referat fra møtet


Feiring av FN-dagen arrangert av UNDP Norge, FOKUS, UN Women og UN Global Impact

Referat fra frokostmøte 25. oktober 2021


Norske PRIO, Norges FN-delegasjon i NY og Georgetown Institute for Women, Peace and Security har lansert 3. utgave av "Global Women, Peace and Security"

Referat fra Internasjonalt Zoom-møte 12.oktober 2021
Women, Peace and Security Index


Telle jenter? Seminar om forskning på hvordan man skal bekjempe barneekteskap. 

Referat fra streamet seminar Jentedagen 11. oktober 2021


UNIOs likestillingspolitiske frokostseminar

Strømmet gratis. 
Arrangør: UNIO (hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)

Referat fra likestillingspolitisk frokostseminar 8. mars 2021


Nasjonal likestillingskonferanse: "Krise som forstørrelsesglass? Likestillingskonsekvenser av koronapandemien"

Strømmet gratis
Arrangør: BUFDIR

Referat fra nasjonal likestillingskonferanse 3. mars 2021


FNs salong: «Menneskehandel og annen organisert kriminalitet i fiskeinæringen; hva gjør ILO og FN og hva kan vi gjøre? 

Zoom-møte
Arrangør: FN-sambandet

Referat fra FN salong 12 januar 2021