Fortellerteater om menneskehandel

"Valgt det ..." – forestilling og samtale om menneskehandel

Menneskehandel er vår tids slaveri. Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest. Menneskehandel er - ifølge FN - den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen. Menneskehandel er avhengig av et ”marked”; av tilbud og etterspørsel.

”Det er bedre barna mine og jeg dør i bølgene enn å fortsette å leve under forholdene i mitt hjemland. Sjansen er 50/50”, kvinne, NRK Nyheter. De samme krefter, lengsler og håp gjør menneskehandel mulig. Noen er lurt eller truet til prostitusjon i Norge. Noen har valgt det selv. 

Skuespillerne har jobbet ut fra spørsmålet: "Hva er et fritt valg?" De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandelgruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparatet, advokater, journalister og ofre for menneskehandel, og satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» - med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss, henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen ”vet” hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; "gjeld" til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.  

Målgruppe for forestillingen er særlig ungdom og unge voksne.


 

Fortellerteateret er utviklet av Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy. 
Skuespiller Per Jostein Aarsand overtar etter Astrid Elise Sæterøy.

Beathe Frostad er blant de profesjonelle fortellerteaterskuespillerne i Norge med lengst erfaring i å fortelle for voksne, ungdom og barn. Hun har gjestet festivaler i inn- og utland, og har turnert fra Aust-Agder i sør til Finnmark i nord med flere forestillinger, blant annet for Den Kulturelle Skolesekken. Beathe var også aktuell i forestillingen ”Hva skriver de hjem om? – en forestilling om menneskehandel” som først og fremst tok for seg tekstilindustrien og det moderne forbrukersamfunnets rolle i dette. 

Astrid Elise Sæterøy er frilansskuespiller. Hun har vært med på festivaler i inn og utland, og har turnert med friteatergruppene De onde halvsøstrene, Grimsborken, Teater Joker og Gorgon Produksjoner. Astrid Elise har også vært med på flere produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken, blant andre "Skreddersydd Prøysen", "Djeveltanna"  og figurteaterforestillingen "Sterk gutt", soloforestillingen "En grimm halvtime" og maskeforestillingen "Den sorte høna".

Arrangør: Soroptimist International Norgesunionen   

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt økonomisk støtte til produksjonen med kr 450.000, og Norgesunionen med kr 50.000.

Nærmere informasjon om forestillingen og bestilling rettes til Beathe Frostad,
e-post: post@valgtdet.no, tlf. 986 29 520.

Sagt om "Valgt det ..." fortellerteater om menneskehandel

Folder ´Vår tids slaveri´

English presentation of Storytelling about Human Trafficking

Litteratur om menneskehandel

Mer informasjon om menneskehandel

NRK-innslag fra forestillingen i Vadsø desember 2017

Oppdatert 120120/tl

 

Folder bakside og forside
Folder innside