Fortellerteater om menneskehandel

«Valgt det...» er en forestilling og samtale om menneskehandel. Formålet med forestillingen er å gi ofre for menneskehandel et ansikt, og å skape refleksjon og debatt. Målgruppen er ungdom fra 16 år og voksne.

Menneskehandel er i følge FN den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen. Fortellerteateret "Valgt det..." er finansiert gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen, og er basert på spørsmålet «hva er et fritt valg?». Skuespillerne har lest rapporter, intervjuer og rettsprotokoller, og har snakket med representanter for politiet, krisesentre, hjelpeapparat, advokater, journalister og ofre for menneskehandel. De har så satt sammen en forestilling basert på det virkelige mennesker har opplevd, vevd sammen med fakta om menneskehandel og prostitusjon i Norge i dag. 

Fortellerteateret fikk Europaføderajonen av soroptimisters prosjektpris i 2018. 

 

Oppdatert 070323/ms 

Fortellerteater om menneskehandel. Foto: Juan Jose Jiminez Tirado.
På scenen: Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand. Foto: Kunstfotograf Jon Gorospe