Fortellerteater om menneskehandel

«Valgt det...» fortsetter sin turne. Nå har over 10 000 mennesker sett forestillingen. «Valgt det...» er en forestilling og samtale om menneskehandel. Formålet med forestillingen er å gi ofre for menneskehandel et ansikt og å skape refleksjon og debatt. Målgruppen for forestillingen er ungdom fra 16 år og voksne.

Forestillingen er aktuell i alle fag i den videregående skole der menneskerettigheter og demokratiforståelse skal debatteres. Den egner seg spesielt for programfagene religion og etikk, politikk og menneskerettigheter, historie, samfunnsfag og rettslære, samt helse- og sosialfag. 

Forestillingen fungerer som et viktig faglig innspill for studenter ved bl.a.:

  • Politihøgskolen
  • Sykepleierutdanningen
  • Lærerutdanningen 
  • Psykologistudiet
  • Sosiologistudiet 
  • Sosionomutdanningen
  • Jusstudiet (menneskerettigheter)
  • Folkehøgskolenes fellesfag og en del linjefag.

Forestillingen er også aktuell for politikere, vernepliktige soldater, ansatte i førstelinjetjenesten i kommuner, flyktningmottak, ansatte i rettsapparatet og som ledd i faglige seminarer og møter om menneskehandel.

Menneskehandel er vår tids slaveri.
Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest.

Menneskehandel er – ifølge FN – den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen.

Menneskehandel er avhengig av et «marked» – av tilbud og etterspørsel.

 

På scenen: Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand.  
Foto: Kunstfotograf Jon Gorospe

 Skuespillerne har jobbet ut fra spørsmålet: «Hva er et fritt valg?». De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandel-gruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparat, advokater, journalister og ofre for menneskehandel. De har satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» - med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel og prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen «vet» hva de går til, men andre er ikke forberedt på hva det innebærer; gjeld til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.

Fortellerteateret fikk SI Europaføderajonens prosjektpris i 2018 for forestillingen «Valgt det...»

Produksjonen av forestillingen er finansiert gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og med tilskudd fra SI Norgesunionen. 

Forestillingen er aktuell som aldri før. Vi oppfordrer medlemmene/klubbene til å lese mer om fortellerteateret, skuespillerne og temaet på deres egen nettside: valgtdet.no

Nærmere informasjon om forestillingen og bestilling, rettes til
Beathe Frostad –  beathe.frostad@gmail.com  – tlf. 986 29 520

Soroptimistklubber som ønsker å engasjere seg i dette prosjektet, vil finne mange gode ideer i Tipshefte om menneskehandel, som ligger på medlemsområdet (krever innlogging med brukernavn og passord)

 

Oppdatert 100121/lbh

 

Fortellerteater om menneskehandel. Foto: Juan Jose Jiminez Tirado.