Mentorprogrammet

Norgesunionens mentorprogram er arbeidslivsrettet, og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren. Kvinner i alderen 20 - 45 år med bakgrunn fra ikke-nordisk land kan delta. Det er ingen deltakeravgift. 

Her finner du brosjyre om mentorprogrammet med søknadsskjema

Mentorene er soroptimister som er skolert til mentoring/veiledning, og som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv. Programmet består av jevnlige en-til-en veiledningssamtaler hvor den som veiledes definerer sine mål og hvor mentoren er en samtalepartner og veileder i prosessen. I tillegg gjennomføres det som regel felles samlinger med innlegg og diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv. På disse samlingene vil en møte andre deltakere, og mentorprogrammet er derfor en fin arena for å knytte nye kontakter og bekjentskaper.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med rådgivningsgruppen for mentorprogrammet på mentor@soroptimistnorway.no. Hvis du er interessert i å delta i mentorprogrammet kan du også kontakte din nærmeste soroptimistklubb for å høre om de har planlagt å gjennomføre programmet. Du finner oversikt over hvor det er soroptimistklubber i Norge på denne siden

Oppdatert 070323/ms

Mentorprogram på Ringerike i 2018.