Mentorprogrammet

Soroptimistenes mentorprogram er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren. Kvinner i alderen 20 - 45 år med bakgrunn fra ikke-nordisk land, kan delta i vårt mentorprogram.
Mentorprogrammet har ingen deltakeravgift.

Brosjyre om mentorprogrammet med søknadsskjema (pdf)

Mentorene er soroptimister. Soroptimister er yrkesaktive kvinner som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv. Mentorene er skolert til mentoring.

Programmet består av jevnlige veiledningssamtaler, vanligvis en til to ganger i måneden på ettermiddags-/kveldstid. Den som veiledes definerer sine mål, og mentoren er samtalepartner og veileder i prosessen. Programmet kan i tillegg bestå av samlinger med innlegg og diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv. På disse samlingene vil en møte andre deltakere av mentorprogrammet. Dette er en fin arena til å knytte nye kontakter og bekjentskaper.

Mentorprogrammet drives lokalt av soroptimistklubber i Norge.

Ta gjerne kontakt med rådgivningsgruppen for mentorprogrammet  
mentor@soroptimistnorway.no.

Les om mentorprogrammet i media

Soroptimister finner tips om oppstart og gjennomføring av mentorprogram på nettsidene som krever innlogging.

Oppdatert 080121/cl

SI Ringerike: mentorprogram april 2018