Norske soroptimisters utdanningsfond

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner er vårt eldste prosjekt, og det ble etablert i 1985.

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Soroptimist International of Europe (SIE)   www.soroptimisteurope.org

Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali.

Stipendene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen.
Gode og kreative ideer til innsamlinger og salg av produkter sørger for den største delen av innsiget til fondet, sammen med et årlig lotteri.

Frivillig og ofte stor innsats fra hver enkelt soroptimistklubb og styret i utdanningsfondet muliggjør god kommunikasjon og direkte utbetalinger uten administrasjonsgebyrer til mottagerne!

Vi er stolte av at vi kan gi kvinner støtte, nettopp til utdanning og selvstendighet.

Utdanningsfondet har blitt kåret til et av Europaføderasjonens beste prosjekt
Best Practice Award 2012 / Soroptimist International of Europe

 

KJØP GAVEBREV

Gaver tas imot med takk!

Fondets navn: Norske Soroptimisters Utdanningsfond  for kvinner
Kontonummer: 2050 29 08511
eller
VIPPS: 578228

E-post: utdanningsfond@soroptimistnorway.no

Gledelig gave
Utdanningsfondet mottar mer enn 200 000 kroner fra arven etter Pratibha Jensen, enken etter forfatteren Axel jensen.
Les mer om den gledelige arven

Oppdatert 080121/cl

 

 

Kjøp gavebrev! Støtt utdanningsfondet!