Norske soroptimisters utdanningsfond

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner er Norgesunionens eldste prosjekt,og ble etablert i 1985. Formålet med fondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Europaføderasjonen av soroptimister. Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali. Stipendene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen, blant annet gjennom et årlig lotteri og salg av produkter utviklet av de enkelte soroptimistklubbene. 

Utdanningsfondet har blitt kåret til et av Europaføderasjonens beste prosjekt. 

Oppdatert 070323/ms