Norske soroptimisters utdanningsfond

Utdanningsfondet er Norgesunionens eldste prosjekt, og ble etablert i 1985. Formålet er å gi støtte til kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimist-klubber. Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra landene Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali. Stipendene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene kommer fra alle klubbene i Norgesunionen, blant annet gjennom et årlig lotteri og salg av produkter utviklet av de enkelte klubbene. 

 

Oppdatert 070323/ms