Moldovaprosjektet

Moldovaprosjektet startet opp i 2006. Målet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova, et av Europas fattigste land.

Dette gjøres bl.a. gjennom programmer for ungdom med fokus på livsmestring og karriereveiledning. Siden 2014 har mer enn 460 ungdommer fått opplæring. 

I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som "Mature Union" for soroptimistklubbene i Moldova. Dette innebærer at Norgesunionen skal bistå soroptimistklubbene i Moldova med kunnskap om hvordan soroptimistene fungerer som organisasjon, og hvilke forpliktelser både klubbene og det enkelte medlem har. Det arrangeres jevnlig studieturer til Moldova for norske soroptimister hvor vi også besøker klubbene og deres prosjekter. Samtidig arrangerer vi i felleskap med de moldovske klubbene årsmøter for å øke deres kunnskap om organisasjons- og prosjektarbeid. Klubbene i Moldova kan her møtes og utveksle erfaringer.

Prosjektet finansieres gjennom innsamlede midler fra soroptimistene i Norge.

 

Oppdatert 070323/ms

Gavekort - forside
Gavekort - bakside