Moldovaprosjektet

"Educating Youth for the Future" – Norgesunionens prosjekt

Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova.

– Siden 2014 har ca 460 ungdommer i alderen 13 til 16 år fått opplæring i livsmestring og karriereveiledning gjennom prosjektet «Educating Youth for the future».

I tillegg har ca 30 ungdommer fått støtte til videregående yrkesutdanning. Sosialarbeidere fra CRIC er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet finansieres ved salg av «Lilla sløyfer» og innsamlede midler fra soroptimistene i Norge.

Bakgrunn
Prosjektet startet i 2006 som «Hope is a waking dream – a decent life for young women in Moldova» med midler fra TV-aksjonen Drømmefanger.

I 2010 ble prosjektet videreført som «Hopes and dreams for everyone» finansiert av Soroptimist International. Målgruppen ble endret til også å omfatte gutter.

Ungdom mellom 13 og 16 år, fra internatskoler i Moldova, fikk opplæring i "Life skills" (livsmestring).

Samarbeidspartnere i Moldova
Samarbeidspartnere i Moldova har vært IOM (International Organisation for Migration), CRIC (Child Rights Information Center) og soroptimistene i Moldova.


E-post: moldovakomite@soroptimistnorway.no

Ønsker du å støtte prosjektet?
Kontonummer: 
Moldovaprosjektet: 2801 13 38765 

Gavekort
Det er mulig å skrive ut og selge gavekort med verdi på 100 kr til inntekt for Moldovaprosjektet. 

Gavekort - Forside

Gavekort - Bakside

Informasjonskriv om Moldovaprosjektet


«Mature Union»
Norgesunionen er "Mature Union" for de 5 enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen er at vi skal bidra med kunnskap om hvordan SI fungerer som organisasjon, og hvilke forpliktelser både klubbene og det enkelte medlem har.

Det arrangeres årlige studieturer til Moldova for norske soroptimister hvor vi også besøker klubbene og deres prosjekter. Samtidig arrangerer vi i felleskap med de moldovske klubbene årsmøter for å øke deres kunnskap om organisasjons- og prosjektarbeid. Klubbene i Moldova får dermed anledning til å møtes og utveksle erfaringer rundt eget arbeid.

Se reisebrev fra Moldovaturer på intranett

Klubb til klubb samarbeid
Klubbene i Moldova har alle en norsk klubb som de samarbeider med. Les mer på den enkelte klubbs hjemmeside:

Nisporeni  og Follo/Rygge -
https://follo.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/klubbens-prosjekter/
https://rygge.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/moldova-internasjonalt-prosjekt/

 

Chisinau og Tønsberg -
https://tonsberg.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/klubbens-prosjekter/moldova/

Causeni  og Holmestrand -
https://holmestrand.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/klubbens-prosjekter/

Stefan Voda og Larvik -
https://larvik.soroptimistnorway.no/

Edinet – Sandefjord -
https://sandefjord.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/klubbens-prosjekt/ 

 

 

 


Oppdatert

Rygge 110220/imst

Gavekort - forside
Gavekort - bakside