Mentorprogrammet

Soroptimistenes mentorprogram er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren. Kvinner i alderen 20 - 45 år med bakgrunn fra ikke-nordisk land, kan delta i vårt mentorprogram.

Brosjyre om mentorprogrammet med søknadsskjema (pdf)

Mentorene er soroptimister. Soroptimister er yrkesaktive kvinner som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv. Mentorene er skolert til mentoring.

Programmet består av jevnlige veiledningssamtaler hvor den som veiledes definerer sine mål og hvor mentoren er samtalepartner og veileder i prosessen. Programmet kan i tillegg bestå av samlinger med innlegg og diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv.

Mentorprogrammet drives lokalt av soroptimistklubber i Norge.

Ta gjerne kontakt med rådgivningsgruppen for mentorprogrammet  
mentor@soroptimistnorway.no.

Les om mentorprogrammet i media

Soroptimister finner tips om oppstart og gjennomføring av mentorprogram på nettsidene som krever innlogging.

Oppdatert 220818/tl 

Ringerike 2018