Norgesunionens Moldovaprosjekt

"Educating Youth for the Future"

Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova.

Kontaktperson:
Leder for Moldovakomitéen Edle Utaaker 
moldovakomite@soroptimistnorway.no

Kontonummer:
Moldovaprosjektet: 2801 13 38765 

Reisebrev fra Moldovatur 2017 (pdf)
Reisebrev fra Moldovatur 2016

Prosjektet startet i 2006 som «Hope is a waking dream – a decent life for young women in Moldova» med midler fra NRK sin TV-aksjon i 2005. Fra 2010 ble prosjektet videreført som «Hopes and dreams for everyone» og finansiert av midler fra SI-presidentens 10. desember-appell i 2009.

Gjennom prosjektet har ungdom mellom 13 og 16 år fra fire internatskoler i Moldova fått opplæring i "Life skills" (livsmestring). Tretti unge mellom 16 og 19 år har også fått videreutdanning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider. Samarbeidspartnere i Moldova har vært IOM (International Organisation for Migration), CRIC (Child Rights Information Center) og soroptimistene i Moldova.

Skoleåret 2014/2015 fikk 110 ungdommer i alderen 13 til 16 år fra tre internatskoler opplæring i livsmestring og karriereveiledning gjennom prosjektet «Educating Youth for the future». Prosjektet fortsatte i 2015/2016 der 100 ungdommer ved de samme internatskolene fikk opplæring i livsmestring og karriereveiledning. I tillegg ble fem ungdommer støttet til å starte videregående yrkesutdanning. Ni sosialarbeidere fra CRIC gjennomfører prosjektet.

Skoleåret 2016/2017 finansierte Norgesunionen stipend og oppfølging av 10 ungdommer som gjennomførte videregående utdanning for å skaffe seg et yrke. Fem av ungdommene fortsatte skolegang etter tilsvarende støtte i 2015/2016. Ni av de ti ungdommene gjorde ferdig utdanningen dette skoleåret eller fortsatte utdanningen det neste skoleåret. CRIC samarbeidet også med lokale sosialmyndigheter i hjemkommunene til ungdommene for å avklare hvordan lokale myndigheter kan hjelpe og følge dem opp etter at de er ferdige med utdanningen. Dette arbeidet synes å være både nyttig og viktig for å forebygge at ungdommene ikke reiser utenlands når de slutter på skolen. Prosjektet ble finansiert med midler fra salg av «Lilla sløyfer» og Moldovakontoen med ca. kr. 150 000.

«Educating Youth for the future» fortsetter i skoleåret 2017/2018 med økonomisk støtte og oppfølging av de ungdommene som ikke var ferdige med sin yrkesutdanning, samt start av yrkesutdanning for noen nye sårbare ungdommer. Elleve ungdommer er nå  inkludert i prosjektet og det er bevilget ca. kr. 155 000 til dette.

Mature Union
I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som "Mature Union" for enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen er at både gamle og nye soroptimister kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Norgesunionen ble stiftet i 1939, og den første klubben i Moldova i 2000.

Moldovakomitéen er bindeleddet mellom Unionsstyret og klubbene i Moldova. I Unionsstyret er 3. visepresident komitéens kontaktperson.

Moldovakomiteen arrangerer årlige turer til Moldova hvor vi følger opp klubbene og arrangerer årsmøter som er et viktig bidrag til opplæring om SI og hvordan en driver organisasjonsarbeid.

 

Oppdatert 040318/tl