Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner er vårt eldste prosjekt, og det ble etablert i 1985.

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Soroptimist International of Europe (SIE)   www.soroptimisteurope.org

Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali.

Stipendene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen.
Gode og kreative ideer til innsamlinger og salg av produkter sørger for den største delen av innsiget til fondet, sammen med et årlig lotteri.

Gaver tas imot med takk!
Kontonummer: 2050 29 08511

Vi er stolte av at vi kan gi kvinner støtte, nettopp til utdanning og selvstendighet.

Frivillig og ofte stor innsats fra hver enkelt soroptimistklubb og styret i utdanningsfondet muliggjør god kommunikasjon og direkte utbetalinger uten administrasjonsgebyrer til mottagerne!

Video fra 2015:

Best Practice Award 2012 / Soroptimist International of Europe 

 

Oppdatert 110119/tl